image

Dotaz MF Dnes 28. 12. 2011, Jan Horák

02.01.2012
DOTAZY:

1. Jaké kulturní akce v roce 2012 proběhnou, na jejichž organizaci se bude město podílet (stačí vybrat 3 - 5 nejvýznamnějších)?
2. Jaké objekty se začnou příští rok stavět (které začne stavět město, či k jejichž stavbě dalo město povolení či územní rozhodnutí - opět stačí pár nejvýznamnějších)?
3. Jaké objekty hodlá město příští rok dostavět, doopravit (případně jen zahájí další etapu rekonstrukce), pronajmout či prodat?
4. Hodlá město příští rok zavřít, omezit provoz či naopak rozšířit provoz nějaké služby, kterou provozuje?

ODPOVĚDI:

Ad 1)
Město Ústí nad Labem tradičně podporuje například tyto kulturní akce: Klavírní soutěž „Virtuosi per musica di pianoforte“, Mezinárodní taneční festival, Mezinárodní festival „Porta“, Mezinárodní festival sborového zpěvu, Jazz and bluess festival. Konkrétní seznam kulturních akcí, které budou podpořeny v roce 2012, bude znám až po schválení řádného rozpočtu.

Ad 2)
a) Dům kultury - část A - jedná se o rekonstrukci vstupních prostoru, hlavního sálu a zázemí.
b) IPRM IOP Mojžíř - jedná se o dokončení akce, která zahrnuje rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovišť, VO (veřejného osvětlení) a kamerového systému.
c) Sektorové centrum, které zahrnuje různá sportoviště jako např.: hokejbalové hřiště, multifunkční hřiště včetně příslušných cyklostezek a sektorů pro odpočinek.
d) Kanalizace Habrovice - Strážky - jedná se o vybudování kanalizace v dané lokalitě včetně propojení na centrální kanalizační síť zaústěnou do centrální ČOV v Neštěmicích.

Vzhledem k tomu, že dosud platí rozpočtové provizorium, není rozhodnuto o realizaci dalších podstatných akcí z věcného a finančního hlediska.

Ad 3)
Cílem pro rok 2012 je dostavba Sektorového centra. Termín dokončení akce je plánován ke dni 31. 7. 2012. Upozorňujeme však, že termín dokončení stavby nelze zaměňovat s jinými neodbornými závěry (dokončení neznamená kolaudace).

Ad 4)
OMOSŠK (odbor městských organizací, služeb, školství a kultury):
Rozpočet města na rok 2012 ještě nebyl schválen, proto je zatím předčasné hovořit o změně rozsahu poskytovaných služeb.