image

Dotaz MF Dnes 21.9.: Lucie Chlebná

21.09.2011
Prosím o doplnění informací k plošnému svozu odpadu.

1) Kolik bude podzimní plošný svoz velkoobjemového odpadu město stát?
2) Město o svozu plošně informovalo až poměrně těsně před jeho zahájením (v pátek 16. 9. prostřednictvím hlášení městského informačního systému), resp. v den jeho zahájení. Proč? Kdy město o uspořádání podzimního svozu rozhodlo?

Odpověď:
Rada města při svém jednání dne 8.9.2011, po projednání návrhu rozpočtového opatření odboru životního prostředí a odboru financí MmÚ, stanovila částku 4.000 tis. Kč jako limitní výši nákladů pro opatření zajištění plošného sběru objemných odpadů od obyvatel v podzimním období roku 2011.

Na základě tohoto rozhodnutí Rady města byl vytvářen harmonogram podzimního svozu objemných odpadů, který však bylo nutno zkoordinovat s platným harmonogramem blokového čištění chodníků a komunikací. Následně byl tento harmonogram zveřejněn na webových stránkách města Ústí nad Labem, městských obvodů a společnosti AVE Ústí nad Labem. Dále se město rozhodlo informovat obyvatele o schváleném podzimního svozu objemného odpadu i prostřednictvím hlásičů městského rozhlasu ve dnech 16.9. a 17.9.2011.