image

ČTK 21. 11. Lucie Chlebná

23.12.2013
DOTAZ:

Mám dotaz ke zprovoznění MŠ Sukova na Střekově
1. Kolik peněz oprava školky po povodni stála?
2. Co vše se muselo opravit? Jak byla poškozena zahrada, jak samotná budova?
3. Kolik dětí do této mateřské školy chodí?
4. Kam děti z této školky docházely v době, kdy byla kvůli opravám zavřená?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
1 . Opravy vedoucí k zprovoznění mateřské školy jsou ve výši 1 500 tis. Kč.


2. Budova mateřské školy měla v době povodní kompletně zatopené suterénní prostory. V přízemí školy voda dosahovala do výšky cca 90 cm. Zahrada školy byla taktéž zatopena zhruba do výšky 90 cm.
Na základě požadavku KHS Ústeckého kraje byly v suterénu a přízemí školy oklepány veškeré zatopené omítky, keramické obklady, keramické dlažby a strženy podlahové krytiny z PVC. Po vysoušení objektu školy byl přizván statik, který konstatoval, že škola je staticky vyhovující a dostatečně vysušená pro zahájení stavebních prací vedoucí k zprovoznění školy. Byly dodány nové omítky, keramické dlažby a obklady, podlahové krytiny v PVC, nové malby, zařizovací předměty. Dále byla zrekonstruována směšovací stanice zajišťující vytápění objektu školy a upraveny rozvody užitkové vody.
Na školní zahradě byl odtěžen kontaminovaný písek ze dvou pískovišť. Pískoviště byly opraveny a následně byl dodán nový zdravotně nezávadný písek, splňující hygienické limity. Veškeré venkovní herní prvky, travnaté plochy a cesty byly omyty zdravotně nezávadnou vodou a dezinfikovány 2% roztokem Chloraminu T. Následně bylo vše omyto proudem zdravotně nezávadné vody.
Nebyla provedena oprava suterénních prostor po dohodě s KHS Ústeckého kraje a to důvodu velké vlhkosti.

3. V mateřské škole jsou celkem 4 třídy. Do každé třídy může na základě hygienických požadavků docházet max. 25 dětí. Kapacita mateřské školy je tedy 100 dětí.

4. Děti v době oprav docházely do náhradních prostorů na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p.o. (Kamenný vrch)