image

5+2 4. 6. O. Kůs

05.06.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
měl bych několik dotazů ohledně demolice dvou objektů – jde o domy v ulici Beneše Lounského 6 (Předlice) a ulici Svádovská 4 (Krásné Březno), na jejichž demolice vypsal magistrát výběrové řízení.

1) Je na objekty už vydaný pravomocný demoliční výměr? Obecně, které dokumenty musí stavební úřad vydat, aby se mohly domy zbourat?
2) Rada města letos v únoru vypsala výběrové řízení na zhotovitele demolice rovněž dvou domů – v ulici Řeháčková a Beneše Lounského. Už jsou domy zbourané? V případě, že nikoliv, můžete uvést důvody, které tomu brání?
3) Loni město chtělo zbourat dva domy v Předlicích, nakonec přistoupilo k demolici jednoho z nich. Můžete přiblížit, o jaký objekt šlo (ulice + číslo popisné) a kolik jeho zbourání stálo?
4) Podařilo se městu vymoct po vlastnících náklady (byť celé, nebo alespoň jejich část) za demolici jejich objektů? Jak tuto situace řešíte? Soudní cestou?

Děkuji za brzké odpovědi.
Zdraví

ODPOVĚĎ:

Stavební úřad příslušný odbor informoval o změně stavby k odstranění a nově nařídil odstranění stavby Svádovská 162/4.Na objekt Řaháčkova je zájemce o koupi.
V současnosti zatím není ukončeno vymáhání pohledávek, situaci řešíme prostřednictvím správní exekuce, případně v řízení před soudem.
Více k demolicím na úřední desce.