image

Dotaz Blesk 24. 2. 2011 9:34: Ondřej Čermák

25.02.2011
Dobrý den
Dobrý den paní Solničková,
mám dotaz ohledně pana Oulického. Jak jste se už vyjádřila, stavební úřad stále pokračuje v řízení a shromažďuje materiály nezbytné k rozhodnutí.
1) Můžete, alepoň na základě hrubého odhadu sdělit, kdy úřad k nějakému rozhodnutí dospěje?
2)Stavby pana Oulického jsou řešeny už přes 2,5 roku. Magistrát je řeší už několik měsíců, netrvá to už příliš dlouho? Podle ombudsmana úřady (krajský úřad a ústecký magistrát) kauzu uměle prodlužují - můžete se prosím k tomu vyjádřit?
3) Magistrát argumentuje takzvanou právní nejasností - zastavitelné a nezastavitelné území atd. Byl k tomu vypracován nějaký právní posudek? Jestli ano - s jakým výsledkem?

Odpověď 25. 2. 2011 – 8:22
Dobrý den…
Ad1) budeme se řídit dle správního řádu a zákonů ČR
Ad2) Vzhledem ke složitosti případu si stojíme za tím, že ke zbytečnému prodlužování nedochází. Dokladem toho je například rozhodnutí o odstranění vjezdu. Je zapotřebí si uvědomit, že shromažďujeme další podklady pro rozhodování, protože poměry v daném území jsou nejednoznačné – ať z hlediska katastrálního úřadu, územního plánu či pochybení při zpracování územně plánovací dokumentace a v případě chybného rozhodnutí by se město Ústí nad Labem mohlo vystavit nepříjemné soudní kauze o náhradě škod. Co se týče ombudsmana, máme za to, že jsme ve vzájemné shodě.
Ad3) Řídíme se platnými zákony ČR a správním řádem