image

5+2 Vladimír Mayer 7. 7.

07.07.2014
DOTAZY:
Dobrý den, chtěl bych napsat článek o chystané stavbě cyklostezky, která spojí Bukov s centrem města. Můžete mi, prosím, odpovědět na následující otázky. Děkuji.
Zde jsou otázky: Kdy by se měla I. etapa začít stavět, kdy bude dokončená a kolik bude stát? Jak dlouhý úsek to bude a kde přesně? Kdy by měla být hotová celá stezka, která spojí Bukov s centrem? Kudy povede cyklostezka od restaurace u Kováře k Městským sadům a kdy tento úsek bude realizován (na mapě není znázorněno).? Kudy by měla vést cyklostezka z Městských sadů k Labské stezce a kdy se tento úsek bude realizovat? Když povede cyklostezka po stávajících komunikacích, tak bude pouze vyznačená čárami, nebo se i stávající komunikace budou rozšiřovat? Kolik by mělo dát z celkové částky 15 milionů Město Ústí n. L.? Kdy se začne stavět vítězný cyklostojan u hlavního nádraží? S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Vladimír Mayer šéfredaktor pro severní Čechy mediální skupina mafra Palác Jordan Dlouhá 3458/2A, 400 01 Ústí nad Labem MAFRA, a.s. Tel.: +420 601 390 404 e-mail: vladimir.mayer@mafra.cz


ODPOVĚĎ:

Kdy by se měla I. etapa začít stavět, kdy bude dokončená a kolik bude stát?
Na úvod: Bylo by patrně přesnější nazývat celou akci na území města cyklotrasou, protože zcela jistě, kromě úseků stavěných jako dopravně oddělená cyklostezka, bude třeba realizovat i úseky formou dopravně oddělených cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru. V současnosti existuje projekt na trasu od starých Skorotic až po restauraci U Kováře. Tento úsek je bezkonfliktní z hlediska územního plánu i dalších dokumentů města.
I. etapa akce je převážně pouze rekonstrukcí a rozšířením stávajících komunikací podél Klíšského potoka za zimním stadionem (včetně úseku „panelky“) a začne se stavět ještě letos. Pokud vše dobře dopadne při výběrovém řízení, tak již koncem léta.

Jak dlouhý úsek to bude a kde přesně?
Úsek bude dlouhý cca 530 m, a protože se počítá i s využitím pro pěší procházky a inline bruslaře, bude v tomto úseku široký 4m. Povede od ulice Baráčnická k ulici Vinařská.

Kdy by měla být hotová celá stezka, která spojí Bukov s centrem?
To bude záležet na výši finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu v příštím roce.

Kudy povede cyklostezka od restaurace u Kováře k Městským sadům a kdy tento úsek bude realizován (na mapě není znázorněno).?
V tomto úseku existuje biokoridor nad kanalizovaným Klíšským potokem, do pásu zeleně není možno zasahovat. Realizace si vyžádá stavební úpravy Masarykovy ulice. Ve hře jsou dvě varianty pracovně nazvané jako cykloturistická a cyklodopravní. V cykloturistické variantě by byla v širokém pásu chodníku podél zástavby vyčleněna samostatná obousměrná cyklostezka a ve variantě cyklodopravní by vznikly samostatné oddělené cyklistické pásy v hlavním dopravním prostoru.

Kudy by měla vést cyklostezka z Městských sadů k Labské stezce a kdy se tento úsek bude realizovat?
Ve hře jsou opět dvě varianty. První vede Mánesovými sady a Panskou ulicí, druhá je trasována po Masarykově ulici a Malé Hradební. Obě varianty by měly být detailněji prověřeny nejen po dopravní stránce v rámci tvorby Cyklogenerelu. Rovněž na tyto přípravné práce město vyčlenilo finanční prostředky v letošním navýšení cyklorozpočtu. Jakmile budou prověřeny klíčové úseky v centru města, bude Cyklogenerel představen veřejnosti k připomínkování.

Když povede cyklostezka po stávajících komunikacích, tak bude pouze vyznačená čárami, nebo se i stávající komunikace budou rozšiřovat?
To záleží na současné šířce konkrétního úseku těchto komunikací, na dopravním zatížení, na existenci zastávek MHD i na nejvyšší povolené rychlosti. Možné jsou varianty obě, například velký úsek Panské ulice umožňuje vzhledem ke své šíři umístění dopravně oddělených cyklopruhů do stávajícího dopravního prostoru. Existuje však i další řešení. V úsecích, ve kterých by byla rychlost snížena na 30 km/hod., což by mohla být například spodní část Masarykovy ulice, není třeba cyklisty oddělovat od normálního provozu.

Kolik by mělo dát z celkové částky 15 milionů Město Ústí n. L.?
První etapu bude město stavět ze svých zdrojů. Tato skutečnost by měla napomoci k získání příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na etapy další. Výše dotace může činit až 85 % uznatelných nákladů, ale protože není možno žádat příspěvky na vedlejší vyvolané investice, například na přeložky sítí, výkupy a podobně, reálně se může pohybovat kolem 50-60 % nákladů. Výše částky bude záviset i na tom, kolik prostředků v příštích letech uvolní stát do tohoto fondu.

Kdy se začne stavět vítězný cyklostojan u hlavního nádraží?
Nyní dochází k podpisu smlouvy s autorem vítězného návrhu na detailní projekt, poté bude třeba vyřešit a vyrobit řadu atypických prvků.