image

Dotaz MF Dnes 5.9.: Lucie Chlebná

05.09.2011
1. Pan Jan Saft Vám včera předal zprávu krajské hygienické stanice, podle které v Pařížské ulici není v noci dodržen hygienický limit pro hluk. Jak bude město (odbor dopravy) v této věci dál postupovat?
2. Jaký je postoj dopravního odboru k silnému automobilovému provozu v Pařížské ulici, na který si pan Saft stěžuje? Souhlasíte s jeho názorem a požadavkem, že by tu měl být provoz utlumen, například zjednosměrněním Pařížské?
3. Jaké kroky k tomu případně podniknete a kdy?

Odpověď:
Do dnešní doby nebyl odboru dopravy předán žádný protokol měření z krajské hygienické stanice. Z tohoto důvodu se nemůžeme k otázkám vyjádřit.