image

5+2 5. 5. Ondřej Kůs (MfDnes Jan Horák)

06.05.2014
DOTAZ:
1) Kdy došlo ke kácení stromů a z jakého důvodu?
2) Proč magistrát kácení povolil?
3) Kdo konkrétně kácení provedl?
4) Bude zajištěna za stromy náhrada? Budou namísto pořezaných stromů vysázeny nové?
5) Jaká hrozí viníkovi sankce?

ODPOVĚĎ:
Vyjádření odboru životního prostředí
1. Kácení bylo provedeno ve dnech 17. – 23. 4. 2014. Bylo provedeno z důvodu značného poškození kořenových systémů stromů, které vzniklo při stavebních pracích prováděných v okolí stromů a mělo za důsledek silné narušení statiky předmětných stromů. Dle znaleckého posudku byla statika stromů narušena takovým způsobem, že hrozilo, že může dojít ke statickému selhání i za běžných klimatických podmínek a to prakticky kdykoliv.
2. Magistrát města Ústí nad Labem nevydával ke kácení dřevin žádné povolení, neboť tyto byly pokáceny na základě institutu ohlášky podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. je-li stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohroženo zdraví či život, nebo hrozí-li škoda značného majetkového rozsahu, není ke kácení zapotřebí povolení orgánu ochrany přírody, ale kácení se oznamuje do 15-ti dnů od provedení pokácení.
3. Kácení provedla firma P-EKO s.r.o. na základě objednávky ÚMO Ústí n.L.- Město.
4. Případné nápravné opatření, tj. mj. výsadba nových dřevin, bude předmětem probíhajícího sankčního řízení.
5. Viníkovi hrozí sankce až do výše 1 000 000 Kč.