image

Dotaz ČTK 19. 10. : Vanda Králová

21.10.2011
Dotaz:

Dobrý den,

zajímal by mě postoj města k návrhu na na převod opuštěných nemovitostí do vlastnictví obcí, které by po schválení zákona mohly získat nemovitosti, o které se nikdo více jak 10 let nestará.
Využilo by město takovou možnost?
Můžete mi zjistit, kolik takových budov ve městě to je a které to jsou?


Odpověď:

Stanovisko náměstka primátora Jana Řeřichy:
Je velmi dobře, že stát začíná pracovat na řešení problematiky objektů, které jejich majitel opustil a nyní jsou zdevastované, jsou zdrojem kriminality a nebezpečí pro své okolí. Je však opravdu nutné zvážit, jaký postup bude zvolen. Protože se situace neřeší již dlouhou dobu, v řadě měst a obcí je těchto objektů opravdu hodně. Dnešní situace je patová, města mohou jen bezmocně sledovat další chátrání. Pokud by byla schválena legislativa, kdy tyto objekty přebere do své správy město, bude to dobře. Je však třeba si uvědomit, že náhlá změna vlastníka na města a obce by mohla způsobit kolaps jejich rozpočtů. Současně s tím je tedy třeba řešit zodpovědnost stávajících majitelů a výrazné (minimálně většinové) krytí nákladů, spojených s nápravou stavu, z rozpočtu státu. Domnívám se také, zda doba deseti let není zbytečně dlouhá. Jsem přesvědčen o tom, že již doba pěti let je dostačující k tomu, aby příslušný úřad mohl konstatovat, že je zde důvod k převodu vlastnictví . Následné řešení by pak bylo i levnější. Kratší doba by byla také větším tlakem na nezodpovědné majitele nebo spekulanty. Znovu tedy zdůrazňuji, ano situaci je třeba řešit, ale velmi uvážlivě.