image

Dotaz MF Dnes 18. 2. 2011 14:50: Andrea Angermannová

23.02.2011
Hezký den,
dnes jednal pan primátor s ČEZ o jejich plánech stavby paroplynové elektrárny v Úžíně.
1. jaké jsou tedy plány ČEZ?
2. Začne se elektrátna stavět a kdy?
3. Dá ke stavbě město i přes odpor obyvatel svolení?
4. Co z toho město bude mít? Žádá nějaké kompenzace?
5. Jaké další plány ČEZ v Ústí má?

Odpověď 23. 2. 2011 – 12:02
Dobrý den…
1. Jednalo se o informativní schůzku, jejímž cílem bylo představit vizi v dlouhodobém horizontu v celém kraji i v Ústí nad Labem. Ředitel Divize výroba Vladimír Hlavinka seznámil Víta Mandíka s aktuálním stavem obnovy elektráren v severočeském regionu, kdy aktuálně probíhá komplexní modernizace elektrárny Tušimice a výstavba nejmodernější české elektrárny v Ledvicích. V pokročilé fázi přípravy je komplexní obnova elektrárny Prunéřov. V pokročilé fázi přípravy je rovněž výstavba paroplynové elektrárny v Počeradech. Ostatní elektrárny postupně dožívají.
2. O výstavbě elektrárny v Užíně se nejednalo
3. Ad bod 2
4. O tomto se nejednalo
5. Společnost ČEZ informovala o tom, že má v plánu snížit ekologickou zátěž v Ústí nad Labem, byly také nastíněny možnosti spolupráce Skupiny ČEZ a města v oblasti zabezpečení ekologických a stabilních dodávek tepla z moderních zdrojů i vzájemná komunikace.


6. Primátor města Vít Mandík požádal Ing. Hlavinku o možnosti spolupráce při získávání prostředků z Nadace ČEZ, která vyhlásila grantové řízení pro letošní rok na projekt „Oranžové hřiště“. Město se do něj přihlásilo s návrhem vybudovat multifunkční hřiště v ulici Tolstého na Střekově.