image

Dotaz Mediafax 16. 4. : Alice Klaubenschalková

19.04.2012
DOTAZ:

Dobrý den, prosím můžete mi sdělit, proč ústecký magistrát, když chce vyškrtnout z nového územního plánu tunely, nezadal rovnou i řešení dopravní koncepce ve městě? Tou se bude zabývat kdy? Chtěla bych vědět, kolik úpravy nového návrhu (návrhu bez tunelů) budou město stát a kolik by stály další úpravy územního plánu, tedy řešení dopravní koncepce.

Z jakého důvodu muselo město schválit územní plán do konce roku 2011 s tunely a nikoliv třeba o půl roku později po úpravách?

ODPOVĚĎ:

Odpověď zpracovaná odborem územního plánování a správy majetku:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 15. 12. 2011 pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem, ve které bude zrušen „dopravní radiálně okružní skelet“ v územní rezervě a zpracována nová dopravní koncepce města Ústí nad Labem s termínem 30. 6. 2013.

Cenu nelze dopředu specifikovat, bude výsledkem veřejné soutěže.

V době schvalování pořízení nového územního plánu města nabyl čerstvě účinnosti nový stavební zákon, který určil povinnost pořídit nové územní plány obcím mající území plán starší než vydání v roce 1998 (Ústí 1996) nejpozději do konce roku 2011. Pozměňovacím zákonem byl v roce 2008 tento termín posunut na rok 2015. Zastupitelstvo v dubnu 2007 schválilo pořízení nového ÚP města do roku 2011.
Na vydání nového územního plánu do konce roku 2011 bylo závislé mnoho skupin vlastníků pozemků, podnikatelů a společností, kterým bylo přislíbeno vydat územní plán do konce roku 2011.