image

Dotaz Ústecký deník 2. 3. 2011 2:01: Jitka Hadašová

03.03.2011
Zdravím a prosím o informaci.
Rada města minulý týden schválila vyhlášení užšího podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury".
1. Co přesně obnáší termín užší podlimitní řízení? Jak bude soutěž probíhat? Bude mít šanci získat zakázku každý zájemce, který se přihlásí a splní podmínky? Nebo magistrát osloví jen určitý okruh firem? Či se bude mezi potenciálními uchazeči losovat? Hrají nějakou roli jejich reference? A prosím, také vysvětlení, proč zvolený postup ano a jiný ne. Věřím, že nebudu odbyta jen oblíbenou odpovědí - zákon to umožňuje.
2.Jaká bude hlavní podmínka,bude to nejnižší cenová nabídka?
3.Kolik je předpoklad, že stavba bude stát a kolik z toho uhradí dotace.A kde sežene město peníze na zbylé náklady?
4.Kdy bude stavba zahájena a kdy dokončena?
5.Počítá se i se stavbou slibované lávky nad Krušnohorskou ulicí, která by bezpečně spojovala Severní Terasu se sportovním areálem?
6. V záměru je zmiňován objekt pro MP. Znamená to, že se strážníci na Severní Terasu zase vrátí?
7. A jedná město ještě s firmou PK Real o finančním vyrovnání, sešlo nebo sejde se nové vedení města s jednatelem firmy Polákem? Ten tvrdí, že stále má zájem jednat, ale bohužel se přes slib zatím prý k nové primátorově náměstskyni neprobojoval.
8. Soud stále probíhá, nebojí se město, že bude muset Polákově firmě vrátit zaplacených zhruba 20 milionů i s mastnými úroky? A kdyby k tomu došlo, bude mít z čeho?

Odpověď 3. 3. 2011 – 15:29
Dobrý den
1. Veškeré informace lze nalézt v zákoně 137/2006 Sb., který zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje postupy při zadávání veřejných zakázek, soutěž o návrh, dohled nad dodržováním tohoto zákona a podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.
2. Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 ods. 1 písm. b) ZVZ dle nejnižší nabídkové ceny.
3. Celkové investiční náklady na stavební práce činní dle kontrolního rozpočtu projektanta 53 630 tis. Kč vč. DPH. Skutečná cena stavebních prací vyplyne z výběrového řízení. Dotace bude tvořit 92,5 % z uznatelných nákladů. Náklady jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2011.
4. Předpokládaný termín zahájení je červen 2011 a dokončení květen 2012.
5. Ne. Slibovaná lávka nebude realizována z důvodu značné finanční náročnosti a nemožnosti použít na její výstavbu finanční prostředky z dotačního titulu.
6. V objektu pro MP nebude zřízena stálá služebna. Objekt bude sloužit jako zázemí pro strážníky, kteří budou vykonávat příležitostné kontroly areálu a také pro správce sportovně-rekreačního areálu.
7. – 8. Právně ekonomické oddělení nemůže k věci nic konkrétního sdělit, neboť Město ve sporu s firmou PK REAL již řadu let zastupuje advokátka Miloslava Coufalová a s my s jednatelem firmy Polákem máme pouze neukončený spor, podle kterého nám má zaplatit pokutu 200.000,- Kč uloženou mu zdejším stavením úřadem za správní delikt z roku 1999 z důvodu nezabezpečení „Sektorového centra na Severní Terase“.