Výběrové řízení

 

OZNÁMENÍ

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce dávkový specialista-sociální pracovník na odboru sociálních věcí MmÚ s místem výkonu práce-detašované pracoviště na OÚ v Chlumci

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • Vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání s maturitou se soc. zaměření
 • Zvláštní odborná způsobilost – soc. péče výhodou
 • Znalost správního řízení, praxe oblasti soc.dávek a řidičské oprávnění sk.“B“ výhodou
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • pečlivost a důslednost
 • dobrá schopnost odolávat stresu a časovému tlaku

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 8-9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce)

Pracovní poměr na dobu určitou

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené, označené obálce VŘ – OSV-dávky do 29. 8. 2007 do 14,00 hod. na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                     Ing. Milan Zemaník
                                                                                          tajemník MmÚ