Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, příspěvková organizace