image

Oznámení

05.09.2006
Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu.