image

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

28.05.2007
Prodej pozemku v k.ú. Předlice