konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy v Telnici