image

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

21.09.2009
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú Sebuzín

files/PFCRSebuzin.jpg