Výběrové řízení

 

Oznámení

 

Odbor strategického rozvoje
Magistrátu města Ústí nad Labem

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

referent/ka odboru strategického rozvoje

 na dobu určitou po dobu mateřské dovolené

 

Požadavky:

VŠ vzdělání
uživatelská práce na PC
dobrá znalost minimálně jednoho cizího jazyka
samostatnost, spolehlivost, flexibilita

Písemná přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození
místo trvalého pobytu
strukturovaný životopis
kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
telefonní a e-mailové spojení

Nástup možný od ledna 2007

Přihlášky označené „VŘ – referent/ka OSR“ zasílejte do 5.1.2007 na adresu:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje
Velká Hradební 2336/8
401 0  Ústí nad Labem