Nabídka zaměstnání

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce 
referent úseku protokolu oddělení veřejných vztahů
na Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Požadavky:

 • SŠ či VŠ vzdělání
 • výborná znalost českého a německého jazyka
 • organizační schopnosti
 • iniciativní a samostatné rozhodování

Náplň práce:

 • činnost v oblasti protokolu
 • organizace akcí a událostí města
 • zajišťování zahraničních vztahů v německy mluvících zemích
 • zajišťování partnerství do zahraničních projektů
 • zajišťování mezinárodních akcí

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Nástup: duben 2007

Kontakt:        

Mgr. Milan Knotek
vedoucí oddělení veřejných vztahů
3. patro MmÚ, č. dv. 311
Tel.: 602 155 807
E-mail: milan.knotek@mag-ul.cz

Magistrát města Ústí nad Labem
Personální oddělení
Velká Hradební 2336/8
401 00  Ústí nad Labem