Výběrové řízení na obsazení místa ředitele společnosti Collegium Bohemicum, obecně prospěšná společnost