Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany