Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace