image

OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

07.04.2006
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dobětice