Nabídka zaměstnání

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

Statutární město Ústí nad Labem, hledá zájemce na obsazení funkce
referent oddělení proinvestorské politiky
na Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem.

 


 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, dobrá uživatelská znalost práce s PC
 • komunikativnost
 • samostatnost
 • dobrá znalost AJ nebo NJ

Náplň práce:

 • zabezpečení prezentace možností k investování a podnikání ve městě
 • zabezpečení prezentace rozvojových záměrů a projektů města
 • zajištění průběžného poskytování služeb příchozím investorům
 • asistence při realizaci investičního záměru
 • zabezpečení prezentace služeb a příležitostí pro investory na veletrzích a výstavách
 • adresné oslovování a  nabízení místních investičních příležitostí potenciálním investorům
 • nabízení prodeje a pronájmu vybraných pozemků v  majetku města, včetně organizačního zajištění výběrových  řízení atd.

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu
 • státní příslušnost
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Nástup: květen 2007; jedná se o prac. poměr na dobu určitou po dobu trvání mateřské dovolené

Kontakt:

Mgr. Petr Nikolič
vedoucí oddělení proinvestorské politiky
3. patro, č. dv. 315
Tel.: 477 010 794
Sekretariát: 477 010 650

Magistrát města Ústí nad Labem
Personální oddělení
Velká Hradební 2336/8
401 00  Ústí nad Labem