image

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

28.04.2008
Bezúplatný převod pozemků, komunikace a silničního přemostění v k.ú. Předlice do majetku Ústeckého kraje