image

Usnesení

26.09.2006
Přerušení správního řízení na základě žádosti Miroslava Rafaje, nar. 17.11.1950...