image

Oznámení

06.04.2006
Zahájení řízení z moci úřední ve věci odnětí dávky - Táborský Alois.