Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy v Telnici