image

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

21.09.2009
Oznámení o zamýšleném převodu pozemku v k.ú Strážky u Habrovic

files/PF-CRStrazky.jpg