image

Kalendář odvozu odpadů

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2023

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích

Vaky pro svoz se budou vydávat od 13. do 17. března 2023 od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova).

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích bude probíhat podle následujících pravidel:

  • Při výdeji bude vak označen barevným páskem a občan nahlásí adresu svozového místa
  • Dříve vydané neoznačené vaky mohou být dodatečně označeny barevnou páskou, kterou si občan vyzvedne na sběrném dvoře v Krásném Březně a zároveň nahlásí adresu svozového místa vaku
  • Označené vaky, které nebudou připraveny ke svozu včas dle harmonogramu, nebudou svezeny
  • Neoznačené vaky nebudou svezeny
  • Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech.
  • Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky), tzn. u místních zpevněných komunikací I., II. a III. třídy.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Důležité upozornění a naléhavé žádosti

  • Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty, okna, dveře, střešní krytina, izolační materiál, aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory, monitory, aj.). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
  • Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.
  • Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad pouze den před termínem svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou např. zastávky MHD nebo jiné plochy zcela mimo místa s umístěnými nádobami na směsný komunální odpad, a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek a mimo výše uvedená místa se považuje za vytváření černé skládky.

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně přistavte ke svozu 15. 5. 2023, odvozy v 20, a 21, týdnu.

OBLAST:
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně přistavte ke svozu 29. 5. 2023, odvozy v 22. a 23. týdnu.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozu: 28. 3. 2023

Klíše: U Koupaliště 15.00 – 15.20, Alešova 15.30 – 15.50
Bukov: Bratří Čapků 16.00 – 16.20
Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45
Božtěšice: Petrovická 16.55 – 17.15
Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40
Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20 – 18.40

město centrum - Vaňov - Hostovice - Skřivánek
Datum svozu: 11. 4. 2023

Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 – 15.50
Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30 – 16.50
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovice, Bukov, Všebořice
PONDĚLÍ 6. 3. 2023: Božtěšice - Strážky

Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
ÚTERÝ 7. 3. 2023: Skorotice - Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 8. 3. 2023: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
ČTVRTEK 9. 3. 2023: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
PONDĚLÍ 13. 3. 2023: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
ÚTERÝ 14. 3. 2023: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)

II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 15. 3. 2023: Klíše

Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 16. 3. 2023: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
PONDĚLÍ 20. 3. 2023: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
ÚTERÝ 21. 3. 2023: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
STŘEDA 22. 3. 2023: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
ČTVRTEK 23. 3. 2023: Předlice
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou

III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov
PONDĚLÍ 27. 3. 2023: město ul. Stará a do ní ústící ulice

Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
ÚTERÝ 28. 3. 2023: město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
STŘEDA 29. 3. 2023: Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
ČTVRTEK 30. 3. 2023: město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí k Masarykova)
PONDĚLÍ 3. 4. 2023: město-centrum - Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
Hostovice: Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
ÚTERÝ 4. 4. 2023: město od železničního mostu směrem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky,
vaky s odpadem ze zeleně přistavte ke svozu 17. 4. 2023, odvozy v 16. a 17. týdnu.

OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice,
vaky s odpadem ze zeleně přistavte na 2. 5. 2023, odvozy v 18. a 19. týdnu.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín - Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov
Datum svozu: 25. 4. 2023

Střekov: Žukovova, u pošty 15,00-15,20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15,30-15,50
Církvice: náves 16,00-16,20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16,25 - 16,45
Střekov: Novosedlické náměstí 16,55-17,15
Nová Ves: točna MHD 17,20-17,40
Kojetice: točna MHD 17,45-18,05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15-18,35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18,40 - 19,00

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Střekov
STŘEDA 5. 4. 2023: Střekov, od Národního oboje směrem na Děčín

Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
ČTVRTEK 6. 4. 2023: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová
ÚTERÝ 11. 4. 2023: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
STŘEDA 12. 4. 2023: Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
ČTVRTEK 13. 4. 2023: Střekov, pod tratí od Národního odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
PONDĚLÍ 17. 4. 2023: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
ÚTERÝ 18. 4. 2023: Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
STŘEDA 19. 4. 2023: Střekov, Osada za hradem

Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
ČTVRTEK 20. 4. 2023: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
PONDĚLÍ 24. 4. 2023: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 25. 4. 2023: Sebuzín

Sebuzín
STŘEDA 26. 4. 2023: Církvice
Církvice
ČTVRTEK 27. 4. 2023: Svádov levá strana
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná
PÁTEK 28. 4. 2023: Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
ÚTERÝ 2. 5. 2023: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná (Olšinky)
STŘEDA 3. 5. 2023: Kojetice, Nová Ves
Kojetice, Nová Ves

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:
Severní Terasa, Dobětice
vaky s odpadem ze zeleně přistavte ke svozu 11. 4. 2023, odvozy v 15. týdnu.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Severní Terasa - Stříbrníky
Datum svozu: 9. 5. 2023

Stříbrníky: Jizerská 16,40-17,00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10- 17,30

Stříbrníky - Dobětice
Datum svozu: 11. 4. 2023

Stříbrníky: Na Louži 17,25-17,45
Dobětice: Rabasova 17,50-18,10 Šrámkova 18,15 - 18,35

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
ČTVRTEK 4. 5. 2023: Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm

Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
PÁTEK 5. 5. 2023: Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
ÚTERÝ 9. 5. 2023: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
STŘEDA 10. 5. 2023: Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 11. 5. 2023: Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
PONDĚLÍ 15. 5. 2023: Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ÚTERÝ 16. 5. 2023: Stříbrníky

Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 17. 5. 2023: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
PÁTEK 18. 5. 2023: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 22. 5. 2023: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámková
ÚTERÝ 23. 5. 2023: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno,
vaky s odpadem ze zeleně přistavte ke svozu 3. 4. 2023, odvozy ve 14. týdnu.

Svoz nebezpečného odpadu

Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno
Datum svozu: 9. 5. 2023

Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00-15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30-15,50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 - 16,20

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
STŘEDA 24. 5. 2023:

J. Plachty
ČTVRTEK 25. 5. 2023:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná
PONDĚLÍ 29. 5. 2023:
Na Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ 30. 5. 2023:
Ryjická, Sibiřská
STŘEDA 31. 5. 2023:
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
ČTVRTEK 1. 6. 2023:
Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa, Krásné Březno
PONDĚLÍ 5. 6
. 2023: sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ÚTERÝ 6. 6. 2023: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
STŘEDA 7. 6. 2023: Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 8. 6. 2023: Krásné Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 12. 6. 2023 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
ÚTERÝ 13. 6. 2023: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 14. 6. 2023: Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

 

Důležitá upozornění z hlediska svozu využitelných a objemných složek komunálních odpadů

Sběr a svoz papíru a papírových obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem modré barvy, nebo alespoň s víkem modré barvy, rozmístěných na celém území města. U papírových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou pondělí nebo čtvrtek (V případě překážky ve svozu, nebo při poruše vozidla bude proveden náhradní svoz zpravidla následující den). Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz plastů, plastových obalů a nápojových kartonů a kovů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem žluté barvy rozmístěných na celém území města. U plastových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Zejména PET lahve je potřeba sešlapat a zavíčkovat. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
Do kontejnerů nevkládejte podlahové krytiny, nádoby od barev, nerozřezané polystyrénové obaly. Tyto plasty lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou úterý nebo pátek (V případě překážky ve svozu, nebo při poruše vozidla bude proveden náhradní svoz zpravidla následující den). Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz skla a skleněných obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100, 1300, 2500 a 3350 litrů s dolním výsypem zelené, nebo u dělených nádob 1800 a 3350 litrů bílo zelené barvy, rozmístěných na celém území města. Dělené nádoby jsou určené pro oddělený sběr čirého a barevného skla. Tyto nádoby jsou vybaveny štěrbinou u směsného skla pro čiré tabulové sklo. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění. Skleněné tabule a objemné skleněné nádoby neodkládejte u kontejnerů volně, hrozí nebezpečí úrazu. Do kontejnerů nevkládejte jiné druhy skla (dráto-sklo, auto-sklo, zrcadla a keramiku.). Tyto druhy skla lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. V případě, že se kontejner blíží k naplnění laskavě volejte tel. č. uvedené na nádobě, nebo provozovnu svozové společnosti tel. č. 475 316 211, nebo OŽP Magistrátu města Ústí n. L. tel. č. 475 271 linku 705 a 708.

 

Sběrný dvůr

Otevírací doba

Umístění

Druhy přijímaného odpadu

Místo zpětného odběru elektrických a
elektronický ch zařízení

Krásné Březno

pondělí- pátek
8.00 – 18.00

sobota
8.00 – 16.00

neděle
8.00 - 14.00

(platí pouze v období březen až říjen včetně)

v areálu AVE Ústí n. L. s.r.o., přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

ANO

Všebořice

pondělí - pátek
8.00 – 18.00

sobota
8.00 – 16.00

neděle
8.00 – 14.00

(platí pouze v období březen až říjen včetně)

v areálu sběrného dvora Všebořice, ulice Ke Sběrnému dvoru 4, Ústí nad Labem

objemný odpad
nebezpečný odpad
odpad ze zeleně
stavební odpad
směsný komunální odpad

ANO

Občané města, kteří se prokáží občanským průkazem a mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat komunální odpad ve sběrných dvorech bezplatně.

Občané města, kteří se prokáží občanským průkazem a mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

Ulice Č.O. Č.P. Souřadnice GPS
NOVÁ 8 1392 50.6570053N, 14.0622894E
ŽUKOVOVA 10 697 50.6558133N, 14.0479583E
ŠRÁMKOVA 20 3217 50.6746261N, 14.0571692E
OBVODOVÁ 2 734 50.6703039N, 14.0885261E
OPLETALOVA park. Květ 50.6709036N, 14.1035875E
BARÁČNICKÁ 1 808 50.6804011N, 14.0103094E
MASARYKOVA 146 2296 50.6699258N, 14.0242156E
HABROVICE   21 50.7022347N, 14.0031125E
STRÁŽKY točna  50.7053561N, 14.0157786E
SOKRATOVA x HOSPODÁŘSKÁ 50.6735156N, 14.0158933E
ŠTEFÁNIKOVA 1 246 50.6883325N, 14.0076575E
BUKOVSKÁ 142 50.6674042N, 14.0402167E
SNP 26 2356 50.6872028N, 13.9903844E
HAVÍŘSKÁ 14 157 50.6857736N, 14.0027528E
MASARYKOVA UNION 50.6835306N, 14.0015061E
NA KOHOUTĚ 15 805 50.6873775N, 13.9995828E
KAPITÁNA NÁLEPKY 15 582 50.6857736N, 14.0027528E
SPARTAKIÁDNÍ 2 257 50.6847311N, 13.9916197E
VAŇOVSKÁ 32 8 50.6256775N, 14.0537908E
KLÍŠSKÁ 70 722 50.6655011N, 14.0186286E
ZLATÁ STEZKA   359 50.6256911N, 14.0763975E
VĚTRNÁ 8 2716 50.6840686N, 14.0254053E

 

Ulice Č.O. Č.P. Souřadnice GPS
Jizerská 20 2911 50.6783300N, 14.0414864E
Glennova 9 2707 50.6832106N, 14.0267936E
Stavbařů parkoviště 50.6808214N, 14.0334417E
Meruňková 7 2849 50.6789686N, 14.0355194E
Šrámkova 20 3217 50.6746194N, 14.0571328E
Neštěmická 29 727 50.6693569N, 14.0909806E
Opletalova 5 293 50.6721783N, 14.1032875E
Janáčkova soutěž 11 50.6687103N, 14.0728714E
Peškova   505 50.6790278N, 14.1040111E
Baráčnická 5 810 50.6798317N, 14.0120753E
Sovova 8 240 50.6821319N, 14.0037092E
Habrovice 21   50.7022333N, 14.0030264E
Resslova 17   50.6666964N, 14.0192442E
Sokratova točna 50.6427508N, 14.0171719E
Bukovská   50.6883703N,  14.0075858E
Církvice 7   50.5899397N, 14.0363358E
SNP 26 2356 50.6674275N, 14.0402928E
17. listopadu 21 281 50.6854497N, 13.9963533E
K Vavřinečku točna 50.6621769N, 13.9879708E
Sokolovská   42 50.6606678N, 14.1081922E
Nová 32 1404 50.6559000N, 14.0665483E
Kojetická 2 1387 50.6497119N, 14.0605314E
Vaňovská   50.6237308N, 14.0620297E
Dlouhá 76 2322 50.6613542N, 14.0439036E
Br. Čapků 55   50.6817139N, 13.9990883E
Masarykova 20 3090 50.6629575N, 14.0350031E
Nové Aleje   374 50.6905708N, 14.0119631E
Sebuzín   35 50.5950739N, 14,0659394E
Zlatá Stezka   255 50.6308569N, 14.0697597E
Březová 2 1452 50.6316733N, 14.0564925E
Malátova 9 2433 50.6723500N, 14.0370956E
Masarykova 14 2296 50.6698961N, 14.0242611E
Pod školou 21 2273 50.6690386N, 14.0335422E
Tolstého 30 1217 50.6466664N, 14.0521867E
Kosmova 12 371 50.6819031N, 14.0004078E
Střekovské nábř. 43 1146 50.6501203N, 14.0459675E

 

 

datum svozu komodita
10. 1. 2023 plast
11. 1. 2023 papír
24. 1. 2023 plast
25. 1. 2023 papír
7. 2. 2023 plast
8. 2. 2023 papír
21. 2. 2023 plast
22. 2. 2023 papír
7. 3. 2023 plast
8. 3. 2023 papír
21. 3. 2023 plast
22. 3. 2023 papír
4. 4. 2023 plast
5. 4. 2023 papír
18. 4. 2023 plast
19. 4. 2023 papír
2. 5. 2023 plast
3. 5. 2023 papír
16. 5. 2023 plast
17. 5. 2023 papír
30. 5. 2023 plast
31. 5. 2023 papír
13. 6. 2023 plast
14. 6. 2023 papír
27. 6. 2023 plast
28. 6. 2023 papír