Územní studie krajiny

Veřejná konference k návrhové části územní studie krajiny

(10. října 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8)

Pozvánka [PDF]

Veřejná vyhláška [PDF]

Návrhová část k projednání (2018)

Cílová kvalita krajiny podle krajinných okrsků [PDF]

Projekční stav krajiny [PDF]

Projekce krajinných hondot [PDF]

Projekce krajinných potenciálů [PDF]

Projekce sídelních hodnot [PDF]

Projekce sídelních potenciálů [PDF]

Metodika zpracování, záměry, cíle [PDF]

Analytická část k projednání (2017)

Výkres současného stavu území [PDF]

Výkres limitů [PDF]

Výkres limitů 2 (na podkladu ortofotomapy) [PDF]

Výkres hodnot a krajinných potenciálů [PDF]

Problémový výkres [PDF]

Petrovický potok [PDF]

Schéma rekreace [PDF]

Schéma skládek a ekologických zátěží [PDF]

Terciální struktura [PDF]

Doplňující průzkumy a rozbory [PDF]