Magistrát města Ústí nad Labem

Úřední deska 22.01.2019

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
 

21.01.2019
21.01.2022
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním činnosti subjektu za rok 2019"
 
21.01.2019
27.02.2019
 
21.01.2019
21.03.2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.01.2019
17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
17.01.2019
17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
 
17.01.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 1. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 54/4R/19, 65/4R/19, 66/4R/19, 67/4R/19, 68/4R/19, 70/4R/19 a 71/4R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
16.01.2019
06.02.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení kamerového systému
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení kamerového systému, odbor přestupkových agend MmÚ.
 
16.01.2019
06.02.2019
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent, inkasní oddělení, finanční odbor MmÚ.
 
16.01.2019
06.02.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení řízení ITI
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení řízení ITI, odbor strategického rozvoje MmÚ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.2019
04.02.2019
 
16.01.2019
04.02.2019
 
15.01.2019
15.01.2022
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
15.01.2019
15.01.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
15.01.2019
15.01.2022
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
15.01.2019
21.02.2019
 
15.01.2019
18.02.2019
 
14.01.2019
04.02.2019
Výběrové řízení - referent/ka PR
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka PR, kancelář primátora MmÚ.
 
14.01.2019
04.02.2019
Výběrové řízení - kurátor/ka pro děti a mládež
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - kurátor pro děti a mládež, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MmÚ.
 
14.01.2019
04.02.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
 
14.01.2019
14.01.2022
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
14.01.2019
14.01.2023
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
14.01.2019
06.02.2019
 
11.01.2019
12.02.2019
 
11.01.2019
06.03.2019
 
 
 
10.01.2019
15.02.2019
 
10.01.2019
15.02.2019
 
10.01.2019
01.03.2019
 
 
09.01.2019
24.01.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemků
 
09.01.2019
24.01.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1059/1 v k.ú. Bukov - zahrada
 
09.01.2019
24.01.2019
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změny nájemních smluv
 
09.01.2019
10.02.2019
 
09.01.2019
21.02.2019
 
09.01.2019
15.02.2019
 
09.01.2019
24.01.2019
Územní rozhodnutí
"Rozšíření optických tras TETA ÚL - I. etapa"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.01.2019
23.01.2019
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Oprava a modernizace byt. domu, Rabasova 3184/21 - 3185/23, Ústí nad Labem"
 
 
 
 
 
 
07.01.2019
28.01.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, správní odbor MmÚ.
 
04.01.2019
25.01.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic a územního plánování MmÚ.
 
04.01.2019
25.01.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník II.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
 
04.01.2019
25.01.2019
Výběrové řízení - vedoucí oddělení vodního hospodářství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí MmÚ.
 
04.01.2019
25.01.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí mmÚ.
 
04.01.2019
25.01.2019
Výběrové řízení - kurátor/ka pro děti a mládež
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - kurátor/ka pro děti a mládež, oddělení sociální prevence, odbor sociálních věcí MmÚ.
 
 
 
28.12.2018
22.01.2019
 
21.12.2018
31.12.2019
Rozpočet města ÚL – Magistrátu pro rok 2019 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
21.12.2018
31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
 
 
19.12.2018
19.12.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 
19.12.2018
07.03.2019
 
19.12.2018
30.01.2019
 
 
18.12.2018
01.02.2019
 
17.12.2018
17.12.2021
VS Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019 a 2020"
 
14.12.2018
14.03.2019
 
14.12.2018
21.02.2019
 
12.12.2018
30.01.2019
 
 
 
07.12.2018
06.02.2019
 
06.12.2018
25.01.2019
 
30.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – návrh k projednání v ZM 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města “ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
 
30.11.2018
Rozpočet pro rok 2019 – návrh k projednání v ZM 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
 
 
 
22.11.2018
26.05.2019
 
16.11.2018
24.01.2019
 
01.11.2018
01.11.2021
Mgr. Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecká Forbína"
 
01.11.2018
01.11.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly"
 
 
 
24.10.2018
24.10.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2018"
 
23.10.2018
23.10.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival KULT"
 
17.10.2018
17.10.2021
INTERPORTA z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "INTERPORTA International Music Competition"
 
16.10.2018
16.10.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Labský pohár - závody ve společných skladbách moderní gymnastiky"
 
15.10.2018
15.10.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - MČR v Praze 8. - 9. 12. 2018
 
15.10.2018
15.10.2021
Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava povrchu hrací plochy fotbalového hřiště
 
15.10.2018
15.10.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava buňky - skladu materiálu
 
15.10.2018
15.10.2021
Kobližek Šimon
Smlouva o poskytnutí dotace - IBIZA ETU MULTISPORT EUROPEAN CHAMPIONSHIP
 
15.10.2018
15.10.2021
Veslařský klub Paprsek, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - I. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru 2018
 
15.10.2018
15.10.2021
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Zvýšené náklady za pronájem ledové plochy
 
12.10.2018
12.10.2021
Poradna pro integraci, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Barevná planeta"
 
10.10.2018
10.10.2021
Maříková Barbora
Smlouva o poskytnutí dotace - Masiv MTB stage race 2018
 
10.10.2018
10.10.2021
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o zápůjčce peněz
 
10.10.2018
10.10.2021
ZUŠ Evy Randové
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Virtuosi per Musica di Pianoforte"
 
08.10.2018
08.10.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava a vymalování chodby
 
05.10.2018
05.10.2021
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "28. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra"
 
02.10.2018
02.10.2021
USK PROVOD z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Pokrytí zvýšených nákladů na Městském stadionu v roce 2018"
 
02.10.2018
02.10.2021
MEATWAY s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Beautiful and Strong - pohárová fitness soutěž"
 
27.09.2018
27.09.2021
KULT, spolek
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci "Festival Kult 21. ročník"
 
26.09.2018
26.09.2021
Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace - Mezinárodní galavečer profesionálního boxu
 
25.09.2018
25.09.2021
KST Apollo Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost KST Apollo Ústí nad Labem z. s."
 
14.09.2018
14.09.2021
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace " 6. BASTA CHEER CUP 2018"
 
13.09.2018
13.09.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "V hlavě Edvarda Beneše"
 
11.09.2018
11.09.2021
CG Niké, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "CARGO ÚSTÍ FEST 2018"
 
10.09.2018
10.09.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
10.09.2018
10.09.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí investiční dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
 
 
24.08.2018
24.08.2021
att investments s. r. o.
Kupní smlouva - nákup mobilní podlahové krytiny Stilmat R - Evo
 
06.08.2018
06.08.2021
TJ Skorotice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava hrací plochy fotbalového hřiště
 
06.08.2018
06.08.2021
Say No To Racism z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Mangaguá Ústí nad Labem - grassroots aktivita ve vyloučené lokalitě
 
06.08.2018
06.08.2021
ZUŠ Evy Randové
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Virtuosi per Musica di Pianoforte"
 
03.08.2018
03.08.2021
Tempo Team Prague, s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
 
16.07.2018
16.07.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Kult 21. ročník"
 
09.07.2018
09.07.2021
Aeroklub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Ústecké nebe plné letadel“
 
04.07.2018
04.07.2021
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Provozování tělovýchovné a sportovní činnosti - Futsalu
 
04.07.2018
04.07.2021
Horský spolek Adolfov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Údržba běžeckých stop na Adolfově - nákup zimního skútru
 
04.07.2018
04.07.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - GRAND PRIX A U17 - Ústí nad Labem
 
 
02.07.2018
23.08.2019
 
29.06.2018
29.06.2021
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše
 
29.06.2018
29.06.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše
 
 
 
28.06.2018
Závěrečný účet města za rok 2017
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20.6.2018, usn. č. 522/18. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2017. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
27.06.2018
27.06.2021
Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "XII. Ústecká forbína"
 
27.06.2018
27.06.2021
Poradna pro integraci z.ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Barevná planeta 2018"
 
15.06.2018
15.06.2021
HEWER, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
14.06.2018
14.06.2021
Bicykl Team Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Ústecký pohár horských kol 2018"
 
13.06.2018
13.06.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Obnova žíněnky (tatami)
 
07.06.2018
07.06.2021
FINCORP s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "49. Mezinárodní taneční festival 2018"
 
05.06.2018
05.06.2021
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Taneční mistrovství světa "DANCESHOCK 2018"
 
05.06.2018
05.06.2021
Xterra squadra s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "Miladatlon 1. ročník 2018"
 
04.06.2018
04.06.2021
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Oblastní charita Česká Kamenice
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
WHITE-LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
RED HILL PRODUCTION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Fírfest 2018"
 
01.06.2018
01.06.2021
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
01.06.2018
01.06.2021
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2018
29.05.2021
Mgr. Jan Vácha
Smlouva o poskytnutí dotace "Cyklozávod jezero Milada 2018"
 
29.05.2018
29.05.2021
Mgr. Michal Neustupa
Smlouva o poskytnutí dotace "Milada Run 2018"
 
28.05.2018
28.05.2021
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.05.2018
25.05.2021
SK Hostovice z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oplocení sportovního areálu, výměna fotbalových branek
 
25.05.2018
25.05.2021
Universitní sportovní klub Slávie, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.05.2018
24.05.2021
SK Brná, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
21.05.2018
21.05.2021
TJ Vaňov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2018
18.05.2021
BLADES Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Příprava na 1. ligu ČAAF
 
18.05.2018
18.05.2021
Marek Korbélyi
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
17.05.2018
17.05.2021
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
15.05.2018
15.05.2021
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.05.2018
14.05.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.05.2018
14.05.2021
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2018"
 
14.05.2018
14.05.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
11.05.2018
11.05.2021
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Dobrovollnické centrum, z..s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Dobrovolnické centru, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradů činností v oblasti podpory rodiny
 
11.05.2018
11.05.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
11.05.2018
11.05.2021
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Ústecký Arcus, z.s.
Smllouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních sllužeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.05.2018
10.05.2021
BEST RATING s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "GALAVEČER MMA"
 
10.05.2018
10.05.2021
Judo team Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.05.2018
09.05.2021
Monika Fridrichová
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Kulturní akce v Moto Garage Club, Teslova 47, Ústí nad Labem"
 
09.05.2018
09.05.2021
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.05.2018
09.05.2021
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Umělecké turné Ústeckého dětského sboru - Francie 2018"
 
04.05.2018
04.05.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
04.05.2018
04.05.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
04.05.2018
04.05.2021
BLADES Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.05.2018
02.05.2021
Český svaz parkouru, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.05.2018
02.05.2021
UNI SPORT CLUB, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
30.04.2018
30.04.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
30.04.2018
30.04.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Volejbal Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
BASTA CHEERLEADERS, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labe - oddíl házená p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Memoriál M. Koloce
 
26.04.2018
26.04.2021
ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
SK Judo Výhlídka Ústí n/L z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace "Převozní loď Marie - zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov - Píšťany - Vaňov"
 
24.04.2018
24.04.2021
T. J. Mojžíř, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
FK Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Ústecká akademie plaveckých sportů z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Městský plavecký klub z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Fit Family Club Ústí n. L., z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
FK Ústí nad Labem - ženy z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
USK PROVOD, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
SK KAMURA RIU SHOTOKAN z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
20.04.2018
20.04.2021
Masters Czech republic, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Mistrovství Světa Masters v Hokejbale"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Skorotice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Stadion Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Svádov - Olšinky z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Memoriál Zdeňka Vaněčka, III. kolo Českého poháru v plavání 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
Ústecká freeridová organizace, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "UL-LET 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
Ústecká freeridová organizace, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Reprezentace města - Simona Jirková
 
18.04.2018
18.04.2021
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Geometry Global, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava hrací plochy po opakovaném zničení divokými prasaty
 
18.04.2018
18.04.2021
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.04.2018
18.04.2021
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.04.2018
16.04.2021
Kušej Pavel
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Mácháč - Club tour 2018"
 
16.04.2018
16.04.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem"
 
16.04.2018
16.04.2021
Nepivoda Pavel Mgr.
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Nahrávka nové studiové desky skupiny Houpací koně a její vydání na CD nosiči"
 
13.04.2018
13.04.2021
Poradna pro integraci z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. a okolí"
 
13.04.2018
13.04.2021
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem"
 
13.04.2018
13.04.2021
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.04.2018
13.04.2021
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
12.04.2018
12.04.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Taneční studio YMCA"
 
11.04.2018
11.04.2021
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "49. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
11.04.2018
11.04.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2018
 
09.04.2018
09.04.2021
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Mezinárodní závody ve sportovním lezení"
 
09.04.2018
09.04.2021
Bicykl Team Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
STK GEBERT z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
EHK karate club z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
CZECHBLUES z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Střekovské hudební léto"
 
09.04.2018
09.04.2021
Malá Paříž z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Malý Hamburk"
 
06.04.2018
06.04.2021
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Velká cena města Ústí nad Labem v plavání"
 
06.04.2018
06.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Závod Dračích lodí - Den Labe"
 
06.04.2018
06.04.2021
Pro kompot, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční kulturní činnost spolku Pro kompot"
 
06.04.2018
06.04.2021
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "XXXI. CZECH OPEN KARATE CUP 2018"
 
05.04.2018
05.04.2021
Mladá Scéna z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s."
 
05.04.2018
05.04.2021
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Ústecký dětský sbor - sborový zpěv"
 
05.04.2018
05.04.2021
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
04.04.2018
04.04.2021
Morpheus Art s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání 7"
 
04.04.2018
04.04.2021
Útulek fest, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Útulek fest 2018"
 
03.04.2018
03.04.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
03.04.2018
03.04.2021
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Olympic 55"
 
03.04.2018
03.04.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
03.04.2018
05.04.2021
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.03.2018
29.03.2021
INTERPORTA z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "INTERPORTA International Music Competition"
 
29.03.2018
29.03.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KREDENC - divadelní motoráček"
 
29.03.2018
29.03.2021
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecké slavnosti"
 
29.03.2018
29.03.2021
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Cesta k nám - 14. ročník"
 
28.03.2018
28.03.2021
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "VIII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů"
 
28.03.2018
28.03.2021
nutprodukce, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Cena Pavla Kouteckého 2018"
 
27.03.2018
27.03.2021
Table tennis Club Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Mistrovství České republiky ve stolním tenise - kategorie staršího žactva"
 
27.03.2018
27.03.2021
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
12.03.2018
12.03.2021
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.03.2018
12.03.2021
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.03.2018
12.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
"Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s."
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - Rychtářská 12° (km) - Běh pro celou rodinu
 
07.03.2018
07.03.2021
Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
06.03.2018
06.03.2021
Nadační fond Plamínek naděje
Smlouva o poskytnutí dotace - "4. Charitativní běh s Plamínkem"
 
06.03.2018
06.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
06.03.2018
06.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
01.03.2018
01.03.2021
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
TJ Saně Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Beach Aréna Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Jezdecký klub PEDRA, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
26.01.2018
26.01.2021
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na nákup fondu (akvizici)"
 
24.01.2018
24.01.2021
Veřejný sál Hraničář, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2018"
 
24.01.2018
24.01.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2018"
 
22.01.2018
22.01.2021
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let
 
22.01.2018
22.01.2021
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018
 
19.01.2018
19.01.2021
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz společnosti"
 
11.01.2018
11.01.2021
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Dlouhodobá podpora preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
11.01.2018
11.01.2021
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018"
 
11.01.2018
11.01.2021
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018".
 
09.01.2018
09.01.2021
Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018"
 
21.12.2017
21.12.2020
Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO-RISK, servisní podpora od 1.1.2018 do 31.12.2022
Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO-RISK, servisní podpora od 1.1.2018 do 31.12.2022
 
13.12.2017
13.12.2020
ALK s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace „All Star game 2017“
 
11.12.2017
11.12.2020
Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace „Galavečer profesionálního boxu“
 
14.11.2017
14.11.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, o. o., pobočný spolek
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.11.2017
14.11.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
13.11.2017
13.11.2020
Český svaz parkouru, z. s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
Judo team Střekov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.11.2017
02.11.2020
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.11.2017
02.11.2020
TJ Vaňov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
BLADES Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
Fit Family Club Ústí n.L., z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TK Severní Terasa
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
TJ Stadion Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
T. J. Mojžíř, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
TJ Svádov - Olšinky z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SK Brná, z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TJ Skorotice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
FK Ústí nad Labem - ženy z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
Michaela Zoubele
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
FK Neštěmice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Střekov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Universitní sportovní klub Slávie
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Ústecká asociace futsalu, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.10.2017
16.10.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
SPORT UNION, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
Toč Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
USK PROVOD, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
04.10.2017
04.10.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše
 
03.10.2017
03.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“.
 
25.09.2017
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
 
11.09.2017
11.09.2020
TJ Skorotice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.08.2017
16.08.2020
Tempo Team Prague, s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem
 
14.08.2017
14.08.2020
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2017"
 
28.07.2017
28.07.2020
CRAZY Production s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "6. Festival dřeva"
 
20.07.2017
20.07.2020
 
20.07.2017
20.07.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017"
 
19.07.2017
19.07.2020
Poradna pro integraci, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Festival Barevná planeta 18. ročník"
 
17.07.2017
17.07.2020
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace "27. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra - 16. 12. 2017"
 
13.07.2017
13.07.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "KULT - 20. ročník divadelní přehlídky"
 
11.07.2017
11.07.2020
Mgr. Zdeněk Kymlička
Smlouva o poskytnutí dotace "XI. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína"
 
04.07.2017
04.07.2020
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.07.2017
04.07.2020
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
26.06.2017
26.06.2020
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
26.06.2017
26.06.2020
Porodan pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
21.06.2017
21.06.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
19.06.2017
19.06.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2017"
 
13.06.2017
13.06.2020
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
13.06.2017
13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
13.06.2017
13.06.2020
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
09.06.2017
09.06.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.06.2017
17.06.2020
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
05.06.2017
05.06.2020
Centrum podpory zdraví z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
05.06.2017
05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
05.06.2017
05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
05.06.2017
05.06.2020
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Ústecký Arcus, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
WHITE LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
CESPO, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2017
29.05.2020
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech"
 
29.05.2017
29.05.2020
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
26.05.2017
26.05.2020
Judo team Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
25.05.2017
25.05.2020
Geometry Global, s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2017"
 
25.05.2017
25.05.2020
Veřejný sál Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017"
 
24.05.2017
24.05.2020
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“
 
24.05.2017
24.05.2020
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Selské slavnosti 2017"
 
24.05.2017
24.05.2020
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
23.05.2017
23.05.2020
TJ Vaňov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
TJ Stadion Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
Universitní sportovní klub Slávie
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.05.2017
19.05.2020
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2017"
 
 
17.05.2017
17.05.2020
BLADES Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Fit Family Club Ústí n.L., z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
FK Neštěmice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
T.J. Mojžíř, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Ústecká asociace futsalu, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
TJ Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.05.2017
16.05.2020
Mgr. Pavel Nepivoda
Smlouva o poskytnutí dotace "Koncertní turné skupiny Houpací koně – propagace nové desky „Kde jste mý přátelé dneska v noci“ – města České republiky včetně Ústí nad Labem, Slovenské republiky a zahraničí"
 
16.05.2017
16.05.2020
HOLIDAY FILMS s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ"
 
16.05.2017
16.05.2020
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace "Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International Beatleweek 2017"
 
16.05.2017
16.05.2020
Bateau, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "LIFE AND PLAY II"
 
15.05.2017
15.05.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Velká cena města Ústí nad Labem v plavání"
 
12.05.2017
12.05.2020
Morpheus Art, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání 6"
 
12.05.2017
12.05.2020
Vácha Jan Mgr.
Smlouva o poskytnutí dotace "Cyklozávod jezero Milada 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
4D Produkce.CZ s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "FOYER ČS 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Mladá Scéna z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna"
 
11.05.2017
11.05.2020
Mgr. Zdeněk Kymlička
Smlouva o poskytnutí dotace "Střekovská forbína"
 
11.05.2017
11.05.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KREDENC - nová divadelní inscenace"
 
11.05.2017
11.05.2020
Petr Berounský
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpěvník k 50-tému výročí existence skupiny Fešáci"
 
11.05.2017
11.05.2020
Malá Paříž z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Malý Hamburk"
 
11.05.2017
11.05.2020
Culture Line, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "UL-LET FEST 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecká freeridová organizace, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "UL-LET 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "9. Závod dračích lodí - Den Labe"
 
11.05.2017
11.05.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Oživení města"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Ústecký dětský sbor - sborový zpěv"
 
11.05.2017
11.05.2020
Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Leonardo Da Vinci International Choral Festival, Florencie, Itálie, 11. - 14. 7. 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Umělecké turné Ústeckého dětského sboru - Barcelona, Španělsko"
 
11.05.2017
11.05.2020
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Collegium Bohemicum, o.p.s. - celoroční provoz společnosti"
 
11.05.2017
11.05.2020
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace "Nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky knihovny, pro lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení, které plní městskou funkci Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, p. o."
 
10.05.2017
10.05.2020
Antonín KNY
Smlouva o poskytnutí dotace "Natočení CD k 50. výročí založení skupiny Fešáci"
 
10.05.2017
10.05.2020
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
09.05.2017
09.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
05.05.2017
05.05.2020
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "VII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů"
 
05.05.2017
05.05.2020
Marek Korbélyi
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
04.05.2017
04.05.2020
Útulek fest, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Útulek fest 2017"
 
03.05.2017
03.05.2020
Judo Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
USK PROVOD, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Český svaz parkouru, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
FK Ústí nad Labem - ženy z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
SPORT UNION, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Toč Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace - "Cesta k nám - 13. ročník"
 
28.04.2017
28.04.2020
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace - "Novoroční galakoncert populární hudby 2017"
 
 
24.01.2017
24.01.2020
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal"
 
24.01.2017
24.01.2020
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej"
 
24.01.2017
24.01.2020
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
Florbal Ústí , z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
Florbal Ústí , z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
Basketbalový klub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
 
 
 
19.12.2016
19.12.2019
Veslařský klub Paprsek, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Rozšíření lodního parku VK Paprsek"
 
19.12.2016
19.12.2019
T.J. Mojžíř, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.12.2016
12.12.2019
DERS s.r.o.
Servisní smlouva: Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní podpora od 1.1.2017 do 31.12.2017
 
25.11.2016
25.11.2019
TJ Vaňov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.11.2016
22.11.2019
Universitní sportovní klub Slávie
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Skorotice
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Stadion Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Svádov - Olšinky
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Svádov - Olšinky
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
USK PROVOD, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem Pod Vodojemem 323-3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016-6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TENIS CLUB Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ SVAH Všebořice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Vodní záchranná služba ČCK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Vodní záchranná služba ČCK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Radka Bandasová
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SC BLADES Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SC BLADES Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SPORT UNION
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
11.11.2016
11.11.2019
Judo Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
11.11.2016
11.11.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
Athletic Club Ústí nad Labem o.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
BK SLOVAN Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
FK ČESKÝ LEV Neštěmice
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
09.11.2016
09.11.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše"
 
09.11.2016
09.11.2019
Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
08.11.2016
08.11.2019
Pém Jaroslav
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Selské slavnosti 2016"
 
08.11.2016
08.11.2019
Veřejný sál Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hraničář (nejen) dětem (nedělní filmové projekce s výtvarnou dílnou a galerijní animace)"
 
07.11.2016
07.11.2019
Poradna pro občanství-Občanská a lidská práva
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018718
 
01.11.2016
01.11.2019
Kleja, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018715
 
01.11.2016
01.11.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018734
 
31.10.2016
31.10.2019
TyfloCentrum, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č.SML1018688
 
31.10.2016
31.10.2019
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č.SML1018724
 
25.10.2016
25.10.2019
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018686
 
25.10.2016
25.10.2019
Tyfloservis, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018692
 
25.10.2016
25.10.2019
Fokus Labe, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018705
 
21.10.2016
21.10.2019
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018704
 
21.10.2016
21.10.2019
OPORA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018699
 
20.10.2016
20.10.2019
STK GEBERT z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Dětský festival sportovního tance"
 
20.10.2016
20.10.2019
CG Niké, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace "Cargo Ústí Fest 2016"
 
20.10.2016
20.10.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018719
 
20.10.2016
20.10.2019
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018713
 
20.10.2016
20.10.2019
Agentura Osmý den, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018707
 
20.10.2016
20.10.2019
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018708
 
20.10.2016
20.10.2019
JURTA, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018706
 
20.10.2016
20.10.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018711
 
20.10.2016
20.10.2019
Dobrovolnické centrum, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018732
 
20.10.2016
20.10.2019
Ústecký Arcus, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018693
 
20.10.2016
20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
 
20.10.2016
20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
 
20.10.2016
20.10.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018725
 
20.10.2016
20.10.2019
DRUG-OUT Klub, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018957
 
20.10.2016
20.10.2019
Sociální agentura, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018687
 
20.10.2016
20.10.2019
Demosthenes, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018685
 
20.10.2016
20.10.2019
Tichý svět, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018690
 
13.10.2016
13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
13.10.2016
13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
 
11.10.2016
11.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
10.10.2016
10.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
07.10.2016
07.10.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace "Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše"
 
27.09.2016
27.09.2019
CRAZY Produciton s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "5. Festival dřeva"
 
19.09.2016
19.09.2019
Tempo Team Prague, s.r.o.
Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
 
12.09.2016
12.09.2019
Lukáš Konečný
Smlouva o poskytnutí dotace - "Box Live Ústí - Galavečer profesionálního boxu"
 
09.09.2016
09.09.2019
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - "Týdny pro duševní zdraví 2016"
 
09.09.2016
09.09.2019
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KULT - 19. ročník divadelní přehlídky"
 
31.08.2016
31.08.2019
Potápěči Ústí nad Labem, p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Kurz záchrany tonoucích pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem"
 
29.08.2016
29.08.2019
Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecká Forbína"
 
20.07.2016
20.07.2019
"občanské sdružení The Boom"
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "26. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 2016"
 
15.07.2016
15.07.2019
Fokus Labe
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
15.07.2016
15.07.2019
Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1018293 ze dne 26. 2. 2016 - poskytnutí dotace na "výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2016"
 
01.07.2016
01.07.2019
Říhovský Martin
Smlouva o poskytnutí dotace na "Exkluzivní ústecká hudební setkání s G. Demeterovou"
 
30.06.2016
30.06.2019
Dobrovolnické centrum, z. s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
30.06.2016
30.06.2019
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
30.06.2016
30.06.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.06.2016
01.07.2019
Ústecký dětský sbor_Sborový zpěv
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Ústecký dětský sbor_Sborový zpěv
 
23.06.2016
23.06.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k realizaci "Baletní studio"
 
01.06.2016
01.06.2019
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
TyfloCentrum, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Poradna pro občanství - Občanská a lidská práva
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2016
01.06.2019
 
01.06.2016
01.06.2019
Poradna pro integraci, z. ú.
Poradna pro integraci, z.ú. - " Festival Barevná planeta 17. ročník" - smlouva o poskytnutí dotace
 
01.06.2016
01.06.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro integraci, z.ú. - "Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. a okolí" - smlouva o poskytnutí dotace
 
27.05.2016
27.05.2019
Člověk v tísni o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem
 
26.05.2016
26.05.2019
USK PROVOD, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
24.05.2016
24.05.2019
TJ Mojžíř
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
23.05.2016
23.05.2019
TJ Skorotice
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
23.05.2016
23.05.2019
Morpheus Art s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání V"
 
20.05.2016
20.05.2019
Radka Bandasová, JUNIOR
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
20.05.2016
20.05.2019
Athletic Club Ústí nad Labem, o. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
20.05.2016
20.05.2019
TJ Stadion Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
20.05.2016
20.05.2019
Veřejný sál Hraničář, spolek - Kulturní program ve veřejném sále Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Veřejný sál Hraničář, spolek - Kulturní program ve veřejném sále Hraničář
 
20.05.2016
20.05.2019
Veřejný sál Hraničář, spolek - Výstava dům mody/nesnesitelná rychlost bytí
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Veřejný sál Hraničář, spolek - Výstava dům mody/nesnesitelná rychlost bytí
 
18.05.2016
18.05.2019
Michaela Gebertová
Smlouva o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
BK SLOVAN Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
FK ČESKÝ LEV Neštěmice
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2016
18.05.2019
Geometry Global, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "RunTour 2016"
 
18.05.2016
20.05.2019
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně_Vysoká škla (veřejná, státní) - oblast vzdělávání a kulturně-společenské aktivity, výzkum a jeho aplikace, umělecká organizace
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně_Vysoká škla (veřejná, státní) - oblast vzdělávání a kulturně-společenské aktivity, výzkum a jeho aplikace, umělecká organizace
 
18.05.2016
20.05.2019
Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. - celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. - celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.
 
 
17.05.2016
18.05.2019
Věra Malcherová_celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2016
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury 2016 - Věra Malcherová
 
17.05.2016
18.05.2019
RED HILL PRODUCTION_Fírfest
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - RED HILL PRODUCTION
 
16.05.2016
16.05.2019
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2016
 
16.05.2016
16.05.2019
Aeroklub Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Uznání statutu letiště Ústí nad Labem
 
16.05.2016
16.05.2019
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "47. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
16.05.2016
16.05.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace - "VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ"
 
16.05.2016
16.05.2019
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2016
 
16.05.2016
16.05.2019
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Zajištění lodní dopravy na cyklostezce - převozní loď Marie"
 
16.05.2016
16.05.2019
SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
SPORT UNION, o. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.05.2016
16.05.2019
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí dotace
 
16.05.2016
16.05.2019
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
16.05.2016
16.05.2019
Ústecký Arcus, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.05.2016
14.05.2019
DS Mladá scéna_celoroční činnost divadelního souboru Mladá scéna 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro DS Mladá scéna_celoroční činnost divadelního souboru Mladá scéna 2016
 
13.05.2016
14.05.2019
Martin Říhovský - Koncerty komorní hudby - Ústí nad Labem 2016
Smlouva o poskytnutí dotace Martin Říhovský - Koncerty komorní hudby - Ústí nad Labem 2016
 
06.05.2016
08.05.2019
MAHA4ALL_Reggae Area 2016
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - reprezentace MAHA4ALL_Reggae Area 2016
 
06.05.2016
08.05.2019
Taneční skupina Freedom z.s._Reprezentace města Ústí nad Labem na mistrovství světa Performing art
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Taneční skupina Freedom z.s._Reprezentace města Ústí nad Labem na mistrovství světa Performing art
 
03.05.2016
03.05.2019
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Cesta k nám - 12. ročník"
 
03.05.2016
03.05.2019
Culture line o. s.
smlouva o poskytnutí dotace na akci "UL-LET FEST 2016"
 
03.05.2016
03.05.2019
Korbélyi Marek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
11.04.2016
11.04.2019
Athletic Club Ústí nad Labem o. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "GRAND PRIX ÚSTÍ NAD LABEM V ATLETICE 2016"
 
11.04.2016
11.04.2019
SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 - GRAND PRIX KARATE ÚSTÍ N. L."
 
18.03.2016
18.03.2019
ALK s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace ALK s. r. o. - "All Stars Game 2016"
 
18.03.2016
18.03.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Chemička Ústí nad Labem - "Závod Dračích lodí - Den Labe"
 
11.03.2016
11.03.2019
 
11.03.2016
11.03.2019
Mgr. Jan Vácha
Cyklozávod jezero Milada 2016
 
29.02.2016
01.03.2019
Collegium Bohemicum o.p.s. 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost Collegium Bohemicum o.p.s.
 
29.02.2016
01.03.2019
Lidé výtvarnému umění-výtvarné umění lidem o.p.s. 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2016
 
29.02.2016
01.03.2019
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.
Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knihovního fondu v roce 2016 pro pobočky "Lidovou knihovnu" a dětské oddělení, které plní městskou funkci Severočeské knihovny p.o.
 
29.02.2016
01.03.2019