image

Úřední deska - komplet

Magistrát města Ústí nad Labem

Úřední deska 22.03.2023

Vyvěšeno: 22.3.2023
Sejmuto: 7.4.2023
Vyvěšeno: 22.3.2023
Sejmuto: 11.4.2023
Vyvěšeno: 22.3.2023
Sejmuto: 20.4.2023
Vyvěšeno: 22.3.2023
Sejmuto: 28.4.2023
Vyvěšeno: 22.3.2023
Sejmuto: 1.6.2023
Vyvěšeno: 21.3.2023
Sejmuto: 6.4.2023
EUD - MÚ - DZ p.p.č. 3528, 2496 - k.ú. Tisá
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 20.3.2023
Sejmuto: 5.4.2023
Vyvěšeno: 20.3.2023
Sejmuto: 5.4.2023
Vyvěšeno: 20.3.2023
Sejmuto: 5.4.2023
Vyvěšeno: 17.3.2023
Sejmuto: 2.4.2023
Vyvěšeno: 17.3.2023
Sejmuto: 2.4.2023
Vyvěšeno: 16.3.2023
Sejmuto: 1.4.2023
Vyvěšeno: 16.3.2023
Sejmuto: 1.4.2023
Vyvěšeno: 16.3.2023
Sejmuto: 2.4.2023
Vyvěšeno: 15.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV Statutárního města Ústí nad Labem
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
Vyvěšeno: 15.3.2023
Sejmuto: 31.3.2023
EUD - Referent/ka – odpadové hospodářství, Odbor životního prostředí MmÚ
Oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
Vyvěšeno: 15.3.2023
Sejmuto: 28.4.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 29.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Anežky České 637/21
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Jana Zajíce 2865/6
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Jindřicha Plachty 163
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Masarykova 685/181
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Obvodová 746/5
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 31.3.2023
EUD - OOP - vymezená vodní plocha na Labi v ř.km 771,49 až 772,49 (k.ú. Brná, Sebuzín)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - vymezená vodní plocha na Labi v ř.km 771,49 až 772,49 (k.ú. Brná nad Labem a Sebuzín)
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 31.3.2023
EUD - VV č.j. KUUK/042317/2023 Oznámení zahájení společného řízení
Ústí n. L. - ul. Sociální péče - zvýšení bezpečnosti - PD
Vyvěšeno: 14.3.2023
Sejmuto: 19.4.2023
Vyvěšeno: 13.3.2023
Sejmuto: 23.3.2023
EUD - PÚ - DZ čištění komunikací Trmice 2023
10 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 13.3.2023
Sejmuto: 20.4.2023
Vyvěšeno: 10.3.2023
Sejmuto: 22.4.2023
Vyvěšeno: 9.3.2023
Sejmuto: 19.4.2023
Vyvěšeno: 9.3.2023
Sejmuto: 1.6.2023
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - DZ ul. Šrámkova - k.ú. Dobětice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Kmochova 3147/15
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Přemyslovců 621/18
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Resslova 727/23
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. SNP 2372/23
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Vojanova 603/52
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.3.2023
Sejmuto: 24.3.2023
Vyvěšeno: 7.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
EUD - OŽP - Vrt na p. p. č. 2196 v k. ú. Tisá
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 7.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 7.3.2023
Sejmuto: 1.6.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
EUD - MÚ - VP ul. Burianova 2765/10
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
EUD - „Chabařovice Masarykova ulice – obnova povrchu“
oznámení zahájení společného řízení 15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 6.3.2023
Sejmuto: 19.4.2023
Vyvěšeno: 1.3.2023
Sejmuto: 3.4.2023
Vyvěšeno: 27.2.2023
Sejmuto: 29.3.2023
Vyvěšeno: 24.2.2023
Sejmuto: 4.4.2023
Vyvěšeno: 23.2.2023
Sejmuto: 30.3.2023
Vyvěšeno: 20.2.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 20.2.2023
Sejmuto: 6.4.2023
Vyvěšeno: 16.2.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 16.2.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 16.2.2023
Sejmuto: 31.3.2023
Vyvěšeno: 15.2.2023
Sejmuto: 23.3.2023
Vyvěšeno: 15.2.2023
Sejmuto: 29.3.2023
Vyvěšeno: 9.2.2023
Sejmuto: 22.3.2023
Vyvěšeno: 10.1.2023
Sejmuto: 31.12.2023
EUD - Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 21.12.2022
Sejmuto: 31.12.2023
EUD – Rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 – schváleno v ZM 19.12.2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2023“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2022
Sejmuto: 31.12.2026
EUD – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026 – schváleno v ZM 19.12.2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2023“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 1.12.2022
Sejmuto: 31.12.2026
EUD – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí n.L. – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2023“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 25.11.2022
Sejmuto: 31.12.2023
Vyvěšeno: 27.6.2022
Sejmuto: 30.6.2023
Vyvěšeno: 22.6.2022
Sejmuto: 31.7.2023
EÚD - Závěrečný účet a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20.6.2022, usn. č. 395/30Z/22. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem › Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Dokumenty - Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města - rok 2021 › Závěrečný účet vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí oddělení rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.3.2022
Sejmuto: 31.12.2025
EUD – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025 – schváleno v ZM 7.3.2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.2.2022
Sejmuto: 31.12.2025
EUD – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí n.L. – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 8.3.2021
Sejmuto: 31.12.2024
EUD – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 – schváleno v ZM 1.3.2021
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2021“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 18.2.2021
Sejmuto: 18.2.2024
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Collegium Bohemicum, o.p.s.
"Collegium Bohemicum, o.p.s. - celoroční provoz" 3 roky Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 8.2.2021
Sejmuto: 8.2.2024
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
„Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad Labem v Severočeské vědecké knihovně“ 3 roky veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 16.12.2020
Sejmuto: 17.12.2023
Vyvěšeno: 9.12.2020
Sejmuto: 10.12.2023
Vyvěšeno: 5.11.2020
Sejmuto: 6.11.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z. s.
"Paddock liga 2020 - Ústí nad Labem Blades vs. Přerov Mammoths" 3 roky, veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 2.11.2020
Sejmuto: 3.11.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Střekov, z. s.
Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let - šeky
Vyvěšeno: 27.10.2020
Sejmuto: 28.10.2023
Vyvěšeno: 27.10.2020
Sejmuto: 28.10.2023
Vyvěšeno: 21.10.2020
Sejmuto: 22.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 12.10.2020
Sejmuto: 13.10.2023
Vyvěšeno: 12.10.2020
Sejmuto: 13.10.2023
Vyvěšeno: 7.10.2020
Sejmuto: 8.10.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - BK SKŘIVÁNEK z. s.
Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Vyvěšeno: 24.9.2020
Sejmuto: 31.12.2120
Vyvěšeno: 23.9.2020
Sejmuto: 23.9.2023
Vyvěšeno: 21.9.2020
Sejmuto: 22.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 9.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 9.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 10.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 10.9.2023
Vyvěšeno: 21.8.2020
Sejmuto: 22.8.2023
Vyvěšeno: 21.8.2020
Sejmuto: 22.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 18.8.2020
Sejmuto: 19.8.2023
Vyvěšeno: 18.8.2020
Sejmuto: 19.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 12.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Školní sportovní klub ŠSK ČR při Základní škole, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
EÚD - Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Vyvěšeno: 31.7.2020
Sejmuto: 1.8.2023
Vyvěšeno: 21.7.2020
Sejmuto: 22.7.2023
Vyvěšeno: 8.7.2020
Sejmuto: 9.7.2023
Vyvěšeno: 29.6.2020
Sejmuto: 30.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 4.6.2020
Sejmuto: 5.6.2023
Vyvěšeno: 3.6.2020
Sejmuto: 4.6.2023
Vyvěšeno: 26.5.2020
Sejmuto: 27.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 25.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 26.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 26.5.2023
Vyvěšeno: 18.5.2020
Sejmuto: 19.5.2023
Vyvěšeno: 6.5.2020
Sejmuto: 7.5.2023
Vyvěšeno: 6.5.2020
Sejmuto: 7.5.2023
Vyvěšeno: 30.4.2020
Sejmuto: 1.5.2023
Vyvěšeno: 24.4.2020
Sejmuto: 25.4.2023
Vyvěšeno: 24.4.2020
Sejmuto: 25.4.2023
Vyvěšeno: 22.4.2020
Sejmuto: 22.4.2023
Vyvěšeno: 20.4.2020
Sejmuto: 21.4.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - ALK s. r. o
Smlouva o poskytnutí dotace SML 1023609 - "All Star Game Kooperativa NBL"
Vyvěšeno: 14.4.2020
Sejmuto: 14.4.2023
EÚD_Morpheus Art s. r. o.
3 roky veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 6.4.2020
Sejmuto: 7.4.2023
Vyvěšeno: 3.4.2020
Sejmuto: 3.4.2023
Vyvěšeno: 25.3.2020
Sejmuto: 26.3.2023
Vyvěšeno: 23.12.2019
Sejmuto: 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023 – schváleno v ZM 16.12.2019
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města “ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 24.6.2019
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2018
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17.6.2019, usn. č. 58/5Z/19. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 25.9.2017
Sejmuto:
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Vyvěšeno: 23.3.2017
Sejmuto:
Rozpočtová opatření
Přijatá rozpočtová opatření Radou města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na internetových stránkách města takto: správa města → město a jeho orgány → rada města → pozvánky a usnesení RM. Přijatá rozpočtová opatření Zastupitelstvem města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na správa města → město a jeho orgány → zastupitelstvo města → pozvánky a usnesení ZM. V listinné podobě lze do rozpočtových opatření nahlédnout v budově magistrátu města, 3. patro, kancelář č. 384, tel. linka 475271763.