Magistrát města Ústí nad Labem

Úřední deska 17.06.2019

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
 

17.06.2019
17.06.2022
Ústecký Arcus, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
17.06.2022
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.06.2019
17.06.2022
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.06.2019
14.08.2019
 
 
 
17.06.2019
04.07.2019
 
14.06.2019
04.07.2019
Výběrové řízení - správce GIS
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - správce GIS, odbor investic a územního plánování MmÚ.
 
 
14.06.2019
15.08.2019
 
 
 
 
 
 
12.06.2019
28.06.2019
Oznámení záměru města o výpůjčce nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: výpůjčka nebytových prostor
 
12.06.2019
10.07.2019
 
12.06.2019
12.07.2019
 
 
 
11.06.2019
26.06.2019
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku
 
11.06.2019
20.07.2019
 
11.06.2019
20.07.2019
 
11.06.2019
14.08.2019
 
11.06.2019
22.07.2019
 
11.06.2019
08.08.2019
 
10.06.2019
01.07.2019
Výběrové řízení - referent/ka oddělení správy pohledávek
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení správy pohledávek, právní odbor MmÚ.
 
10.06.2019
01.07.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník I.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
 
10.06.2019
01.07.2019
Výběrové řízení - sociální pracovník II.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí MmÚ.
 
 
10.06.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 3. 6. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 346/15R/19, 347/15R/19, 350/15R/19, 351/15R/19, 352/15R/19, 353/15R/19, 355/15R/19, 356/15R/19, 364/15R/19, 365/15R/19, 366/15R/19, 368/15R/19, 380/15R/19, 384/15R/19, 385/15R/19, 386/15R/19, 391/15R/19, 398/15R/19 a 400/15R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
10.06.2019
26.07.2019
 
10.06.2019
10.07.2019
 
 
07.06.2019
07.06.2022
Xterra squadra s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "Miladatlon 2019"
 
 
 
 
06.06.2019
21.06.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku
 
06.06.2019
21.06.2019
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemku - zahrada
 
06.06.2019
21.06.2019
Oznámení záměru města o výpůjčce pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: výpůjčka pozemků
 
 
06.06.2019
01.08.2019
 
06.06.2019
21.06.2019
 
05.06.2019
26.06.2019
Výběrové řízení - rozpočtář-samostatný odborný referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - rozpočtář - samostatný odborný referent, oddělení rozpočtu, finanční odbor MmÚ.
 
05.06.2019
26.06.2019
Výběrové řízení - referent/ka vodního hospodářství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka vodního hospodářství, odbor životního prostředí MmÚ.
 
 
05.06.2019
20.06.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku - zahrada
 
05.06.2019
20.06.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku - zahrada
 
05.06.2019
20.06.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku - zahrada
 
05.06.2019
20.06.2019
Oznámení záměru města o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: dodatek k nájemní smlouvě
 
05.06.2019
28.06.2019
 
05.06.2019
08.08.2019
 
04.06.2019
04.06.2022
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
04.06.2019
04.06.2022
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
04.06.2019
04.06.2022
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2019
04.06.2022
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2019
04.06.2022
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2019
04.06.2022
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2019
04.06.2022
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
04.06.2019
04.06.2022
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2019
04.06.2022
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
 
 
 
 
 
 
 
31.05.2019
21.06.2019
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník, oddělení územního plánování, odbor investic a územního plánování MmÚ.
 
 
 
 
31.05.2019
15.08.2019
 
 
30.05.2019
Návrh „Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2018
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem→správa města→povinně zveřejňované informace→bod. 8. Rozpočet města→Návrh závěrečného účtu za rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí oddělení rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
 
30.05.2019
22.06.2019
 
29.05.2019
29.05.2022
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu aktivit v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2019
29.05.2022
Centrum podpory zdraví, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2019
29.05.2022
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2019
29.05.2022
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2019
29.05.2022
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2019
29.05.2022
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
29.05.2019
29.05.2022
Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
 
29.05.2019
11.07.2019
 
28.05.2019
28.05.2022
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Jeden svět 2019 v Ústí nad Labem"
 
24.05.2019
19.06.2019
 
24.05.2019
26.06.2019
 
 
23.05.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 20. 5. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 322/14R/19, 324/14R/19, 325/14R/19 a 338/14R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
23.05.2019
23.05.2022
SK Brná, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
23.05.2019
26.06.2019
 
22.05.2019
22.05.2022
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecké slavnosti 2019"
 
21.05.2019
21.05.2022
RED HILL PRODUCTION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecký Beerfest 2019"
 
21.05.2019
21.05.2022
RED HILL PRODUCTION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební festival Fírfest 2019"
 
21.05.2019
21.05.2022
Pavel Kušej
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Mácháč - Club tour 2019"
 
21.05.2019
21.05.2022
Geometry Prague, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2019"
 
21.05.2019
21.05.2022
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace "Převozní loď Marie - zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov - Píšťany - Vaňov"
 
21.05.2019
27.06.2019
 
21.05.2019
22.06.2019
 
21.05.2019
25.07.2019
 
21.05.2019
21.06.2019
 
20.05.2019
20.05.2022
"Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, z. s."
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
20.05.2019
27.06.2019
 
20.05.2019
18.07.2019
 
17.05.2019
19.06.2019
 
17.05.2019
19.06.2019
 
17.05.2019
25.07.2019
 
17.05.2019
26.06.2019
 
17.05.2019
26.06.2019
 
17.05.2019
26.06.2019
 
17.05.2019
21.06.2019
 
16.05.2019
16.05.2022
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem"
 
16.05.2019
16.05.2022
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
15.05.2019
15.05.2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
15.05.2019
11.07.2019
 
14.05.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 6. 5. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 319/13R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
13.05.2019
13.05.2022
nutprodukce, s. r . o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Cena Pavla Kouteckého - ELBE DOCK 2019"
 
13.05.2019
13.05.2022
CZECHBLUES z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Střekovské hudební léto"
 
13.05.2019
13.05.2022
Kunfalvi Tibor
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Kulturní a společenské akce v Moto Garage Club, Teslova 47, ÚL"
 
13.05.2019
13.05.2022
UNI SPORT CLUB, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
13.05.2019
13.05.2022
TJ Vaňov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
13.05.2019
11.07.2019
 
13.05.2019
11.07.2019
 
09.05.2019
09.05.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
09.05.2019
09.05.2022
Judo team Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
07.05.2019
07.05.2022
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže 18 let"
 
06.05.2019
06.05.2022
Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "FESTIVAL AUGUST - kulturní léto 2019 - koncertní zájezd + pracovní soustředění"
 
06.05.2019
06.05.2022
Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
06.05.2019
06.05.2022
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Kreativní a výtvarná dílna DUHA"
 
06.05.2019
06.05.2022
Volejbal Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
06.05.2019
06.05.2022
Universitní sportovní klub Slávie, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
06.05.2019
10.07.2019
 
03.05.2019
03.05.2022
Taneční akademie Scenic s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost baletu TA Scenic"
 
02.05.2019
02.05.2022
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "XXXII. CZECH KARATE OPEN CUP 2019"
 
02.05.2019
02.05.2022
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "9. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů"
 
30.04.2019
30.04.2022
Mladá Scéna z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s."
 
30.04.2019
30.04.2022
Malcherová Věra
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2019"
 
30.04.2019
30.04.2022
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2019"
 
30.04.2019
30.04.2022
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Ústecký dětský sbor - sborový zpěv"
 
30.04.2019
30.04.2022
Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s."
 
30.04.2019
30.04.2022
Církvická kulturní společnost, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Celoroční pořádání koncertů"
 
30.04.2019
30.04.2022
Poradna pro integraci, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. a okolí"
 
30.04.2019
30.04.2022
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
30.04.2019
30.04.2022
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
30.04.2019
30.04.2022
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
30.04.2019
30.04.2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
30.04.2019
30.04.2022
Český svaz parkouru, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
30.04.2019
30.04.2022
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
30.04.2019
30.04.2022
Morpheus Art, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání 8"
 
30.04.2019
30.04.2022
Mgr. Michal Neustupa
Smlouva o poskytnutí dotace "Milada Run 2019"
 
30.04.2019
30.04.2022
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání"
 
29.04.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 278/12R/19, 279/12R/19, 281/12R/19, 282/12R/19, 283/12R/19, 284/12R/19, 298/12R/19 a 303/12R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
29.04.2019
29.04.2022
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
29.04.2019
29.04.2022
Útulek fest, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Útulek fest 2019 - Osmnáctý ročník benefičního festivalu"
 
29.04.2019
29.04.2022
Krobélyi Marek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
29.04.2019
29.04.2022
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KULT dětem"
 
29.04.2019
29.04.2022
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Žena, která uvařila svého manžela"
 
29.04.2019
29.04.2022
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Dalibor Janda - narozeninový koncert"
 
29.04.2019
29.04.2022
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Cesta k nám - 15. ročník"
 
29.04.2019
28.06.2019
 
26.04.2019
26.04.2022
Ústecká freeridová organizace, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "UL-LET 2019"
 
26.04.2019
26.04.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Závod dračích lodí - Den Labe"
 
26.04.2019
26.04.2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
26.04.2019
26.04.2022
Mgr. Jan Vácha
Smlouva o poskytnutí dotace "Cyklozávod Milada 2019"
 
26.04.2019
26.04.2022
Bicykl Team Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
26.04.2019
26.04.2022
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
26.04.2019
26.04.2022
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
24.04.2019
24.04.2022
Fit Family Club Ústí n. L., z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
24.04.2019
24.04.2022
Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
24.04.2019
24.04.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
24.04.2019
24.04.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
24.04.2019
24.04.2022
TJ Svádov - Olšinky z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
18.04.2019
18.04.2022
ŠSK při ZŠ pod Vodojemem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
17.04.2019
17.04.2022
USK PROVOD, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
17.04.2019
17.04.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
17.04.2019
17.04.2022
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
17.04.2019
17.04.2022
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
17.04.2019
17.04.2022
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
16.04.2019
16.04.2022
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
16.04.2019
16.04.2022
BASTA CHEERLEADESR z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
16.04.2019
16.04.2022
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
15.04.2019
15.04.2022
SK ÚSTÍ AUSIG, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
15.04.2019
15.04.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
15.04.2019
15.04.2022
FK Ústí nad Labem - ženy z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
10.04.2022
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 250/11R/19, 252/11R/19, 253/11R/19, 259/11R/19, 262/11R/19, 263/11R/19, 264/11R/19 a 268/11R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
11.04.2019
11.04.2022
Ústecká akademie plaveckých sportů z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
T. J. Mojžíř, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
TJ Skorotice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
TJ Saně Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
TJ Stadion Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
Athletic Club Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
11.04.2019
11.04.2022
Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
10.04.2019
31.12.2022
Oznámení zahájení územního řízení
"Reko MS Ústí nad Labem - Klíšská + 1" (Rekonstrukce plynovodní sítě a domovních přípojek v ul. Klíšská a Jateční)
 
09.04.2019
09.04.2022
EHK karate club z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
08.04.2019
08.04.2022
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
08.04.2019
08.04.2022
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
08.04.2019
08.04.2022
Beach Aréna Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
08.04.2019
08.04.2022
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
08.04.2019
08.04.2022
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
04.04.2019
04.04.2022
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
03.04.2019
03.04.2022
BLADES Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
03.04.2019
03.04.2022
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
03.04.2019
03.04.2022
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
02.04.2019
02.02.2022
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
 
28.03.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 224/10R/19, 225/10R/19, 230/10R/19, 236/10R/19, 237/10R/19, 243/10R/19, 244/10R/19 , 245/10R/19 a 246/10R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
18.03.2019
18.03.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o zápůjčce peněz - Předfinancování přeshraničního projektu SN - 2020 - "Ve čtyřech jsme silní"
 
15.03.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 11. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 202/9R/19, 203/9R/19, 204/9R/19, 210/9R/19, 211/9R/19, 214/9R/19, 216/9R/19 a 221/9R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
08.03.2019
08.03.2022
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz"
 
08.03.2019
08.03.2022
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "mzdové prostředky zaměstnanců organizace v roce 2019 vč. odvodů"
 
06.03.2019
06.03.2022
Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace - "Mezinárodní galavečer profesionálního boxu"
 
04.03.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 153/8R/19, 155/8R/19, 156/8R/19, 168/8R/19, 169/8R/19, 170/8R/19, 171/8R/19, 189/8R/19, 190/8R/19, 191/8R/19 a 195/8R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
 
21.02.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 18. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 25/3Z/19, 31/3Z/19 a 34/3Z/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
13.02.2019
31.12.2019
Rozpočtové opatření přijaté radou města Ústí nad Labem dne 11. 2. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 150/7R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
12.02.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 4. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 93/6R/19, 94/6R/19, 99/6R/19, 103/6R/19, 106/6R/19, 107/6R/19, 108/6R/19, 109/6R/19, 110/6R/19, 135/6R/19, 136/6R/19, 142/6R/19 a 148/6R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
30.01.2019
30.01.2022
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
24.01.2019
24.01.2022
Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
 
23.01.2019
23.01.2022
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace - "Příspěvek na celoroční plnění městské funkce knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019"
 
21.01.2019
21.01.2022
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním činnosti subjektu za rok 2019"
 
17.01.2019
17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
17.01.2019
17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
 
17.01.2019
31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 1. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 54/4R/19, 65/4R/19, 66/4R/19, 67/4R/19, 68/4R/19, 70/4R/19 a 71/4R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
 
15.01.2019
15.01.2022
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
15.01.2019
15.01.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
15.01.2019
15.01.2022
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
14.01.2019
14.01.2022
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
 
14.01.2019
14.01.2023
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
21.12.2018
31.12.2019
Rozpočet města ÚL – Magistrátu pro rok 2019 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
 
21.12.2018
31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
 
 
19.12.2018
19.12.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 
17.12.2018
17.12.2021
VS Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019 a 2020"
 
01.11.2018
01.11.2021
Mgr. Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecká Forbína"
 
01.11.2018
01.11.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly"
 
 
 
24.10.2018
24.10.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2018"
 
23.10.2018
23.10.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival KULT"
 
17.10.2018
17.10.2021
INTERPORTA z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "INTERPORTA International Music Competition"
 
16.10.2018
16.10.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Labský pohár - závody ve společných skladbách moderní gymnastiky"
 
15.10.2018
15.10.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - MČR v Praze 8. - 9. 12. 2018
 
15.10.2018
15.10.2021
Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava povrchu hrací plochy fotbalového hřiště
 
15.10.2018
15.10.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava buňky - skladu materiálu
 
15.10.2018
15.10.2021
Kobližek Šimon
Smlouva o poskytnutí dotace - IBIZA ETU MULTISPORT EUROPEAN CHAMPIONSHIP
 
15.10.2018
15.10.2021
Veslařský klub Paprsek, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - I. kolo Českého poháru v jízdě na veslařském trenažeru 2018
 
15.10.2018
15.10.2021
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Zvýšené náklady za pronájem ledové plochy
 
12.10.2018
12.10.2021
Poradna pro integraci, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Barevná planeta"
 
10.10.2018
10.10.2021
Maříková Barbora
Smlouva o poskytnutí dotace - Masiv MTB stage race 2018
 
10.10.2018
10.10.2021
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o zápůjčce peněz
 
10.10.2018
10.10.2021
ZUŠ Evy Randové
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Virtuosi per Musica di Pianoforte"
 
08.10.2018
08.10.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava a vymalování chodby
 
05.10.2018
05.10.2021
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "28. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra"
 
02.10.2018
02.10.2021
USK PROVOD z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Pokrytí zvýšených nákladů na Městském stadionu v roce 2018"
 
02.10.2018
02.10.2021
MEATWAY s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Beautiful and Strong - pohárová fitness soutěž"
 
27.09.2018
27.09.2021
KULT, spolek
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci "Festival Kult 21. ročník"
 
26.09.2018
26.09.2021
Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace - Mezinárodní galavečer profesionálního boxu
 
25.09.2018
25.09.2021
KST Apollo Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost KST Apollo Ústí nad Labem z. s."
 
14.09.2018
14.09.2021
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace " 6. BASTA CHEER CUP 2018"
 
13.09.2018
13.09.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "V hlavě Edvarda Beneše"
 
11.09.2018
11.09.2021
CG Niké, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "CARGO ÚSTÍ FEST 2018"
 
10.09.2018
10.09.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
10.09.2018
10.09.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí investiční dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
24.08.2018
24.08.2021
att investments s. r. o.
Kupní smlouva - nákup mobilní podlahové krytiny Stilmat R - Evo
 
06.08.2018
06.08.2021
TJ Skorotice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava hrací plochy fotbalového hřiště
 
06.08.2018
06.08.2021
Say No To Racism z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Mangaguá Ústí nad Labem - grassroots aktivita ve vyloučené lokalitě
 
06.08.2018
06.08.2021
ZUŠ Evy Randové
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Virtuosi per Musica di Pianoforte"
 
03.08.2018
03.08.2021
Tempo Team Prague, s.r.o.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
 
16.07.2018
16.07.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Kult 21. ročník"
 
09.07.2018
09.07.2021
Aeroklub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Ústecké nebe plné letadel“
 
04.07.2018
04.07.2021
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Provozování tělovýchovné a sportovní činnosti - Futsalu
 
04.07.2018
04.07.2021
Horský spolek Adolfov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Údržba běžeckých stop na Adolfově - nákup zimního skútru
 
04.07.2018
04.07.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - GRAND PRIX A U17 - Ústí nad Labem
 
 
02.07.2018
23.08.2019
 
29.06.2018
29.06.2021
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše
 
29.06.2018
29.06.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše
 
 
 
27.06.2018
27.06.2021
Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "XII. Ústecká forbína"
 
27.06.2018
27.06.2021
Poradna pro integraci z.ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival Barevná planeta 2018"
 
15.06.2018
15.06.2021
HEWER, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
14.06.2018
14.06.2021
Bicykl Team Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Ústecký pohár horských kol 2018"
 
13.06.2018
13.06.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Obnova žíněnky (tatami)
 
07.06.2018
07.06.2021
FINCORP s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "49. Mezinárodní taneční festival 2018"
 
05.06.2018
05.06.2021
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Taneční mistrovství světa "DANCESHOCK 2018"
 
05.06.2018
05.06.2021
Xterra squadra s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "Miladatlon 1. ročník 2018"
 
04.06.2018
04.06.2021
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Oblastní charita Česká Kamenice
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
WHITE-LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.06.2018
04.06.2021
RED HILL PRODUCTION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Fírfest 2018"
 
01.06.2018
01.06.2021
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
01.06.2018
01.06.2021
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2018
01.06.2021
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
29.05.2018
29.05.2021
Mgr. Jan Vácha
Smlouva o poskytnutí dotace "Cyklozávod jezero Milada 2018"
 
29.05.2018
29.05.2021
Mgr. Michal Neustupa
Smlouva o poskytnutí dotace "Milada Run 2018"
 
28.05.2018
28.05.2021
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.05.2018
25.05.2021
SK Hostovice z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oplocení sportovního areálu, výměna fotbalových branek
 
25.05.2018
25.05.2021
Universitní sportovní klub Slávie, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.05.2018
24.05.2021
SK Brná, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
21.05.2018
21.05.2021
TJ Vaňov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.05.2018
18.05.2021
BLADES Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Příprava na 1. ligu ČAAF
 
18.05.2018
18.05.2021
Marek Korbélyi
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
17.05.2018
17.05.2021
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
17.05.2018
17.05.2021
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
17.05.2018
17.05.2021
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
15.05.2018
15.05.2021
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.05.2018
14.05.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.05.2018
14.05.2021
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2018"
 
14.05.2018
14.05.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
11.05.2018
11.05.2021
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Dobrovollnické centrum, z..s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Dobrovolnické centru, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradů činností v oblasti podpory rodiny
 
11.05.2018
11.05.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
11.05.2018
11.05.2021
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Ústecký Arcus, z.s.
Smllouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních sllužeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
11.05.2018
11.05.2021
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.05.2018
10.05.2021
BEST RATING s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "GALAVEČER MMA"
 
10.05.2018
10.05.2021
Judo team Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.05.2018
09.05.2021
Monika Fridrichová
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Kulturní akce v Moto Garage Club, Teslova 47, Ústí nad Labem"
 
09.05.2018
09.05.2021
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.05.2018
09.05.2021
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Umělecké turné Ústeckého dětského sboru - Francie 2018"
 
04.05.2018
04.05.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
04.05.2018
04.05.2021
SPORT UNION, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
04.05.2018
04.05.2021
BLADES Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.05.2018
02.05.2021
Český svaz parkouru, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.05.2018
02.05.2021
UNI SPORT CLUB, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
30.04.2018
30.04.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
30.04.2018
30.04.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Volejbal Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
BASTA CHEERLEADERS, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
27.04.2018
27.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labe - oddíl házená p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Memoriál M. Koloce
 
26.04.2018
26.04.2021
ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
SK Judo Výhlídka Ústí n/L z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
24.04.2018
24.04.2021
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace "Převozní loď Marie - zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov - Píšťany - Vaňov"
 
24.04.2018
24.04.2021
T. J. Mojžíř, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
FK Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Ústecká akademie plaveckých sportů z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Městský plavecký klub z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
Fit Family Club Ústí n. L., z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
FK Ústí nad Labem - ženy z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
USK PROVOD, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let- šeky
 
23.04.2018
23.04.2021
SK KAMURA RIU SHOTOKAN z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
20.04.2018
20.04.2021
Masters Czech republic, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Mistrovství Světa Masters v Hokejbale"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Skorotice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Stadion Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Svádov - Olšinky z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.04.2018
19.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Memoriál Zdeňka Vaněčka, III. kolo Českého poháru v plavání 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
Ústecká freeridová organizace, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "UL-LET 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
Ústecká freeridová organizace, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Reprezentace města - Simona Jirková
 
18.04.2018
18.04.2021
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.04.2018
18.04.2021
Geometry Global, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2018"
 
18.04.2018
18.04.2021
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava hrací plochy po opakovaném zničení divokými prasaty
 
18.04.2018
18.04.2021
TJ Střekov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.04.2018
18.04.2021
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.04.2018
16.04.2021
Kušej Pavel
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Mácháč - Club tour 2018"
 
16.04.2018
16.04.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem"
 
16.04.2018
16.04.2021
Nepivoda Pavel Mgr.
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Nahrávka nové studiové desky skupiny Houpací koně a její vydání na CD nosiči"
 
13.04.2018
13.04.2021
Poradna pro integraci z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. a okolí"
 
13.04.2018
13.04.2021
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem"
 
13.04.2018
13.04.2021
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.04.2018
13.04.2021
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
12.04.2018
12.04.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Taneční studio YMCA"
 
11.04.2018
11.04.2021
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "49. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
11.04.2018
11.04.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2018
 
09.04.2018
09.04.2021
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Mezinárodní závody ve sportovním lezení"
 
09.04.2018
09.04.2021
Bicykl Team Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
STK GEBERT z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
EHK karate club z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
09.04.2018
09.04.2021
CZECHBLUES z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Střekovské hudební léto"
 
09.04.2018
09.04.2021
Malá Paříž z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Malý Hamburk"
 
06.04.2018
06.04.2021
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Velká cena města Ústí nad Labem v plavání"
 
06.04.2018
06.04.2021
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Závod Dračích lodí - Den Labe"
 
06.04.2018
06.04.2021
Pro kompot, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční kulturní činnost spolku Pro kompot"
 
06.04.2018
06.04.2021
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "XXXI. CZECH OPEN KARATE CUP 2018"
 
05.04.2018
05.04.2021
Mladá Scéna z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s."
 
05.04.2018
05.04.2021
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Ústecký dětský sbor - sborový zpěv"
 
05.04.2018
05.04.2021
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
04.04.2018
04.04.2021
Morpheus Art s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání 7"
 
04.04.2018
04.04.2021
Útulek fest, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Útulek fest 2018"
 
03.04.2018
03.04.2021
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
03.04.2018
03.04.2021
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Olympic 55"
 
03.04.2018
03.04.2021
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "provedení oprav hmotného majetku v historické budově divadla a v dostavbě"
 
03.04.2018
05.04.2021
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.03.2018
29.03.2021
INTERPORTA z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "INTERPORTA International Music Competition"
 
29.03.2018
29.03.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KREDENC - divadelní motoráček"
 
29.03.2018
29.03.2021
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecké slavnosti"
 
29.03.2018
29.03.2021
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Cesta k nám - 14. ročník"
 
28.03.2018
28.03.2021
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "VIII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů"
 
28.03.2018
28.03.2021
nutprodukce, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Cena Pavla Kouteckého 2018"
 
27.03.2018
27.03.2021
Table tennis Club Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Mistrovství České republiky ve stolním tenise - kategorie staršího žactva"
 
27.03.2018
27.03.2021
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
12.03.2018
12.03.2021
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.03.2018
12.03.2021
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.03.2018
12.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
"Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s."
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.03.2018
07.03.2021
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - Rychtářská 12° (km) - Běh pro celou rodinu
 
07.03.2018
07.03.2021
Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
06.03.2018
06.03.2021
Nadační fond Plamínek naděje
Smlouva o poskytnutí dotace - "4. Charitativní běh s Plamínkem"
 
06.03.2018
06.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
06.03.2018
06.03.2021
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
01.03.2018
01.03.2021
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
TJ Saně Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Beach Aréna Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
01.03.2018
01.03.2021
Jezdecký klub PEDRA, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
26.01.2018
26.01.2021
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na nákup fondu (akvizici)"
 
24.01.2018
24.01.2021
Veřejný sál Hraničář, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2018"
 
24.01.2018
24.01.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2018"
 
22.01.2018
22.01.2021
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let
 
22.01.2018
22.01.2021
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018
 
19.01.2018
19.01.2021
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz společnosti"
 
11.01.2018
11.01.2021
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Dlouhodobá podpora preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
11.01.2018
11.01.2021
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018"
 
11.01.2018
11.01.2021
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018".
 
09.01.2018
09.01.2021
Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
 
09.01.2018
09.01.2021
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2018"
 
21.12.2017
21.12.2020
Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO-RISK, servisní podpora od 1.1.2018 do 31.12.2022
Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO-RISK, servisní podpora od 1.1.2018 do 31.12.2022
 
13.12.2017
13.12.2020
ALK s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace „All Star game 2017“
 
11.12.2017
11.12.2020
Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace „Galavečer profesionálního boxu“
 
14.11.2017
14.11.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, o. o., pobočný spolek
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
14.11.2017
14.11.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
13.11.2017
13.11.2020
Český svaz parkouru, z. s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
Judo team Střekov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
10.11.2017
10.11.2020
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.11.2017
02.11.2020
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
02.11.2017
02.11.2020
TJ Vaňov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
BLADES Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
Fit Family Club Ústí n.L., z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
31.10.2017
31.10.2020
TK Severní Terasa
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
TJ Stadion Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
T. J. Mojžíř, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
TJ Svádov - Olšinky z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
SK Brná, z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
25.10.2017
25.10.2020
Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
Judo Ústí nad Labem, z. s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
23.10.2017
23.10.2020
TJ Skorotice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
FK Ústí nad Labem - ženy z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
19.10.2017
19.10.2020
Michaela Zoubele
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
FK Neštěmice, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
TJ Střekov, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Universitní sportovní klub Slávie
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
18.10.2017
18.10.2020
Ústecká asociace futsalu, z.s.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
 
16.10.2017
16.10.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
SPORT UNION, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
Toč Ústí nad Labem z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
USK PROVOD, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.10.2017
16.10.2020
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
04.10.2017
04.10.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše
 
03.10.2017
03.10.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“.
 
25.09.2017
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
 
11.09.2017
11.09.2020
TJ Skorotice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.08.2017
16.08.2020
Tempo Team Prague, s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem
 
14.08.2017
14.08.2020
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2017"
 
28.07.2017
28.07.2020
CRAZY Production s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "6. Festival dřeva"
 
20.07.2017
20.07.2020
 
20.07.2017
20.07.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017"
 
19.07.2017
19.07.2020
Poradna pro integraci, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Festival Barevná planeta 18. ročník"
 
17.07.2017
17.07.2020
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace "27. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra - 16. 12. 2017"
 
13.07.2017
13.07.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "KULT - 20. ročník divadelní přehlídky"
 
11.07.2017
11.07.2020
Mgr. Zdeněk Kymlička
Smlouva o poskytnutí dotace "XI. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína"
 
04.07.2017
04.07.2020
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
04.07.2017
04.07.2020
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
26.06.2017
26.06.2020
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
26.06.2017
26.06.2020
Porodan pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
21.06.2017
21.06.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
 
19.06.2017
19.06.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2017"
 
13.06.2017
13.06.2020
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Bateau z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
13.06.2017
13.06.2020
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
13.06.2017
13.06.2020
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
13.06.2017
13.06.2020
YMCA Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
09.06.2017
09.06.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
07.06.2017
17.06.2020
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
05.06.2017
05.06.2020
Centrum podpory zdraví z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
05.06.2017
05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
05.06.2017
05.06.2020
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
05.06.2017
05.06.2020
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Sociální agentura, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Tichý svět, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
Ústecký Arcus, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
01.06.2017
01.06.2020
WHITE LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
CESPO, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Demosthenes, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
31.05.2017
31.05.2020
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.05.2017
29.05.2020
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech"
 
29.05.2017
29.05.2020
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
26.05.2017
26.05.2020
Judo team Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
25.05.2017
25.05.2020
Geometry Global, s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2017"
 
25.05.2017
25.05.2020
Veřejný sál Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017"
 
24.05.2017
24.05.2020
Ivo Jiroušek
Smlouva o poskytnutí dotace „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ LODNÍ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“
 
24.05.2017
24.05.2020
Jaroslav Pém
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Selské slavnosti 2017"
 
24.05.2017
24.05.2020
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
23.05.2017
23.05.2020
TJ Vaňov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
TJ Stadion Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.05.2017
22.05.2020
Universitní sportovní klub Slávie
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
19.05.2017
19.05.2020
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2017"
 
 
17.05.2017
17.05.2020
BLADES Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Fit Family Club Ústí n.L., z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
FK Neštěmice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
T.J. Mojžíř, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
Ústecká asociace futsalu, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
17.05.2017
17.05.2020
TJ Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
16.05.2017
16.05.2020
Mgr. Pavel Nepivoda
Smlouva o poskytnutí dotace "Koncertní turné skupiny Houpací koně – propagace nové desky „Kde jste mý přátelé dneska v noci“ – města České republiky včetně Ústí nad Labem, Slovenské republiky a zahraničí"
 
16.05.2017
16.05.2020
HOLIDAY FILMS s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ"
 
16.05.2017
16.05.2020
spolek The Boom
Smlouva o poskytnutí dotace "Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International Beatleweek 2017"
 
16.05.2017
16.05.2020
Bateau, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "LIFE AND PLAY II"
 
15.05.2017
15.05.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Velká cena města Ústí nad Labem v plavání"
 
12.05.2017
12.05.2020
Morpheus Art, s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hudební setkání 6"
 
12.05.2017
12.05.2020
Vácha Jan Mgr.
Smlouva o poskytnutí dotace "Cyklozávod jezero Milada 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
4D Produkce.CZ s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "FOYER ČS 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Mladá Scéna z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna"
 
11.05.2017
11.05.2020
Mgr. Zdeněk Kymlička
Smlouva o poskytnutí dotace "Střekovská forbína"
 
11.05.2017
11.05.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KREDENC - nová divadelní inscenace"
 
11.05.2017
11.05.2020
Petr Berounský
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpěvník k 50-tému výročí existence skupiny Fešáci"
 
11.05.2017
11.05.2020
Malá Paříž z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Malý Hamburk"
 
11.05.2017
11.05.2020
Culture Line, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "UL-LET FEST 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecká freeridová organizace, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "UL-LET 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "9. Závod dračích lodí - Den Labe"
 
11.05.2017
11.05.2020
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na "Oživení města"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Ústecký dětský sbor - sborový zpěv"
 
11.05.2017
11.05.2020
Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Leonardo Da Vinci International Choral Festival, Florencie, Itálie, 11. - 14. 7. 2017"
 
11.05.2017
11.05.2020
Ústecký dětský sbor, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Umělecké turné Ústeckého dětského sboru - Barcelona, Španělsko"
 
11.05.2017
11.05.2020
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Collegium Bohemicum, o.p.s. - celoroční provoz společnosti"
 
11.05.2017
11.05.2020
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace "Nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky knihovny, pro lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení, které plní městskou funkci Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, p. o."
 
10.05.2017
10.05.2020
Antonín KNY
Smlouva o poskytnutí dotace "Natočení CD k 50. výročí založení skupiny Fešáci"
 
10.05.2017
10.05.2020
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
Taneční skupina Freedom z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.05.2017
10.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl SPV p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční činnost dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
09.05.2017
09.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
05.05.2017
05.05.2020
CATERING NA RYCHTĚ s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "VII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů"
 
05.05.2017
05.05.2020
Marek Korbélyi
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Promenádní koncerty"
 
04.05.2017
04.05.2020
Útulek fest, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Útulek fest 2017"
 
03.05.2017
03.05.2020
Judo Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
USK PROVOD, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
03.05.2017
03.05.2020
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Český svaz parkouru, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
FK Ústí nad Labem - ženy z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
SPORT UNION, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Toč Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
28.04.2017
28.04.2020
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace - "Cesta k nám - 13. ročník"
 
28.04.2017
28.04.2020
Martin Beneš
Smlouva o poskytnutí dotace - "Novoroční galakoncert populární hudby 2017"
 
 
24.01.2017
24.01.2020
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal"
 
24.01.2017
24.01.2020
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej"
 
24.01.2017
24.01.2020
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
Florbal Ústí , z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2017"
 
24.01.2017
24.01.2020
Florbal Ústí , z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
Basketbalový klub Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - práce s mládeží do 18 let"
 
24.01.2017
24.01.2020
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
 
 
 
 
19.12.2016
19.12.2019
Veslařský klub Paprsek, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Rozšíření lodního parku VK Paprsek"
 
19.12.2016
19.12.2019
T.J. Mojžíř, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
12.12.2016
12.12.2019
DERS s.r.o.
Servisní smlouva: Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní podpora od 1.1.2017 do 31.12.2017
 
25.11.2016
25.11.2019
TJ Vaňov, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
22.11.2016
22.11.2019
Universitní sportovní klub Slávie
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Skorotice
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Stadion Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Svádov - Olšinky
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TJ Svádov - Olšinky
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
TK Severní Terasa
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
USK PROVOD, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
18.11.2016
18.11.2019
Ústecká asociace futsalu, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem, se sídlem Pod Vodojemem 323-3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016-6, p. o., pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
Taneční skupina Freedom z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TENIS CLUB Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ SVAH Všebořice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
15.11.2016
15.11.2019
TJ SVAH Všebořice, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Michaela Zoubele
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Vodní záchranná služba ČCK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Vodní záchranná služba ČCK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Radka Bandasová
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sbor dobrovolných hasičů Svádov
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SC BLADES Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SC BLADES Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SK Brná, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
14.11.2016
14.11.2019
SPORT UNION
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
11.11.2016
11.11.2019
Judo Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
11.11.2016
11.11.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
Athletic Club Ústí nad Labem o.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
BK SLOVAN Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
FK ČESKÝ LEV Neštěmice
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
10.11.2016
10.11.2019
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
09.11.2016
09.11.2019
TJ Chemička Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace "Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše"
 
09.11.2016
09.11.2019
Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
 
08.11.2016
08.11.2019
Pém Jaroslav
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Selské slavnosti 2016"
 
08.11.2016
08.11.2019
Veřejný sál Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Hraničář (nejen) dětem (nedělní filmové projekce s výtvarnou dílnou a galerijní animace)"
 
07.11.2016
07.11.2019
Poradna pro občanství-Občanská a lidská práva
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018718
 
01.11.2016
01.11.2019
Kleja, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018715
 
01.11.2016
01.11.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018734
 
31.10.2016
31.10.2019
TyfloCentrum, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č.SML1018688
 
31.10.2016
31.10.2019
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č.SML1018724
 
25.10.2016
25.10.2019
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018686
 
25.10.2016
25.10.2019
Tyfloservis, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018692
 
25.10.2016
25.10.2019
Fokus Labe, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018705
 
21.10.2016
21.10.2019
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018704
 
21.10.2016
21.10.2019
OPORA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018699
 
20.10.2016
20.10.2019
STK GEBERT z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Dětský festival sportovního tance"
 
20.10.2016
20.10.2019
CG Niké, z. ú.
Smlouva o poskytnutí dotace "Cargo Ústí Fest 2016"
 
20.10.2016
20.10.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018719
 
20.10.2016
20.10.2019
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018713
 
20.10.2016
20.10.2019
Agentura Osmý den, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018707
 
20.10.2016
20.10.2019
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018708
 
20.10.2016
20.10.2019
JURTA, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018706
 
20.10.2016
20.10.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018711
 
20.10.2016
20.10.2019
Dobrovolnické centrum, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018732
 
20.10.2016
20.10.2019
Ústecký Arcus, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018693
 
20.10.2016
20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
 
20.10.2016
20.10.2019
WHITE LIGHT I, z.ú.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018710
 
20.10.2016
20.10.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018725
 
20.10.2016
20.10.2019
DRUG-OUT Klub, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018957
 
20.10.2016
20.10.2019
Sociální agentura, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018687
 
20.10.2016
20.10.2019
Demosthenes, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018685
 
20.10.2016
20.10.2019
Tichý svět, o.p.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb č. SML1018690
 
13.10.2016
13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
13.10.2016
13.10.2019
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
 
11.10.2016
11.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
10.10.2016
10.10.2019
Junák - český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let"
 
07.10.2016
07.10.2019
MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM
Smlouva o poskytnutí dotace "Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše"
 
27.09.2016
27.09.2019
CRAZY Produciton s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "5. Festival dřeva"
 
19.09.2016
19.09.2019
Tempo Team Prague, s.r.o.
Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
 
12.09.2016
12.09.2019
Lukáš Konečný
Smlouva o poskytnutí dotace - "Box Live Ústí - Galavečer profesionálního boxu"
 
09.09.2016
09.09.2019
Fokus Labe, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - "Týdny pro duševní zdraví 2016"
 
09.09.2016
09.09.2019
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "KULT - 19. ročník divadelní přehlídky"
 
31.08.2016
31.08.2019
Potápěči Ústí nad Labem, p.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Kurz záchrany tonoucích pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem"
 
29.08.2016
29.08.2019
Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecká Forbína"
 
20.07.2016
20.07.2019
"občanské sdružení The Boom"
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "26. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and Orchestra 2016"
 
15.07.2016
15.07.2019
Fokus Labe
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
15.07.2016
15.07.2019
Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML 1018293 ze dne 26. 2. 2016 - poskytnutí dotace na "výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2016"
 
01.07.2016
01.07.2019
Říhovský Martin
Smlouva o poskytnutí dotace na "Exkluzivní ústecká hudební setkání s G. Demeterovou"
 
30.06.2016
30.06.2019
Dobrovolnické centrum, z. s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Dobrovolnické centrum, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
30.06.2016
30.06.2019
JURTA, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Kleja, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
 
30.06.2016
30.06.2019
Poradna pro integraci, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
30.06.2016
30.06.2019
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
 
29.06.2016
01.07.2019
Ústecký dětský sbor_Sborový zpěv
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti kultury - Ústecký dětský sbor_Sborový zpěv
 
23.06.2016
23.06.2019
YMCA v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k realizaci "Baletní studio"