image

Úřední deska - komplet

Magistrát města Ústí nad Labem

Úřední deska 16.08.2022

Vyvěšeno: 16.8.2022
Sejmuto: 1.9.2022
Vyvěšeno: 16.8.2022
Sejmuto: 1.9.2022
Vyvěšeno: 16.8.2022
Sejmuto: 1.9.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
EUD - MÚ - DZ p.p.č. 2368/2 - k.ú. Tisá
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
EUD - PÚ - DZ - Pod Vodojemem - k.ú. Všebořice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 31.8.2022
Vyvěšeno: 15.8.2022
Sejmuto: 16.9.2022
Vyvěšeno: 12.8.2022
Sejmuto: 28.8.2022
Vyvěšeno: 12.8.2022
Sejmuto: 28.8.2022
Vyvěšeno: 12.8.2022
Sejmuto: 28.8.2022
EUD - PÚ - ODTAHY - ul. Rabasova - k.ú. Dobětice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 12.8.2022
Sejmuto: 28.8.2022
Vyvěšeno: 11.8.2022
Sejmuto: 27.8.2022
Vyvěšeno: 10.8.2022
Sejmuto: 26.8.2022
Vyvěšeno: 10.8.2022
Sejmuto: 26.8.2022
Vyvěšeno: 9.8.2022
Sejmuto: 25.8.2022
Vyvěšeno: 9.8.2022
Sejmuto: 25.8.2022
Vyvěšeno: 9.8.2022
Sejmuto: 25.8.2022
Vyvěšeno: 9.8.2022
Sejmuto: 25.8.2022
Vyvěšeno: 8.8.2022
Sejmuto: 22.8.2022
EUD - KUUK - zveřejnění informace o vydání stanoviska č.j. KUUK/119539/2022
"Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)"
Vyvěšeno: 8.8.2022
Sejmuto: 24.8.2022
EÚD PÚ - ul. V Oblouku v k.ú. Ústí n. L.
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 8.8.2022
Sejmuto: 24.8.2022
Vyvěšeno: 6.8.2022
Sejmuto: 22.8.2022
Vyvěšeno: 6.8.2022
Sejmuto: 22.8.2022
Vyvěšeno: 6.8.2022
Sejmuto: 22.8.2022
Vyvěšeno: 3.8.2022
Sejmuto: 19.8.2022
EUD - Referent/ka odd. ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství, Odbor ŽP
(pro výkon státní správy lesů a výkon státní správy myslivosti)
Vyvěšeno: 3.8.2022
Sejmuto: 7.9.2022
Vyvěšeno: 2.8.2022
Sejmuto: 17.8.2022
Vyvěšeno: 2.8.2022
Sejmuto: 18.8.2022
Vyvěšeno: 1.8.2022
Sejmuto: 17.8.2022
Vyvěšeno: 27.7.2022
Sejmuto: 6.9.2022
Vyvěšeno: 18.7.2022
Sejmuto: 16.8.2022
Vyvěšeno: 27.6.2022
Sejmuto: 30.6.2023
Vyvěšeno: 22.6.2022
Sejmuto: 31.7.2023
EÚD - Závěrečný účet a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20.6.2022, usn. č. 395/30Z/22. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem › Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Dokumenty - Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města - rok 2021 › Závěrečný účet vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2021. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí oddělení rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.6.2022
Sejmuto: 18.8.2022
Vyvěšeno: 8.6.2022
Sejmuto: 12.9.2022
EUD - Výzva a Program - poskytování víceletých grantů v oblasti kultury v letech 2023-2024
Výzva a Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí n. L. v letech 2023-2024
Výzva_kultura_2023_2024.pdf
Vyvěšeno: 25.5.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 17.5.2022
Sejmuto: 18.11.2022
Vyvěšeno: 13.5.2022
Sejmuto: 17.8.2022
EUD - Výzva a Program po poskytování dotací 2022/23 - Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
17. kolo Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro období 2022/2023 Ústí nad Labem
17_kolo_Dotační program 2022.pdf
Vyvěšeno: 10.3.2022
Sejmuto: 31.12.2022
EUD – Rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022 – schváleno v ZM 7.3.2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.3.2022
Sejmuto: 31.12.2025
EUD – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2023 až r. 2025 – schváleno v ZM 7.3.2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.2.2022
Sejmuto: 31.12.2022
EUD – Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2022
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem. Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k návrhu rozpočtu pro rok 2022 je do 6. 3. 2022 s tím, že dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva města dne 7. 3. 2022.
Vyvěšeno: 17.2.2022
Sejmuto: 31.12.2025
EUD – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí n.L. – Magistrátu na období r. 2023 až r. 2025
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2022“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.12.2021
Sejmuto: 31.12.2022
Vyvěšeno: 8.3.2021
Sejmuto: 31.12.2024
EUD – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 – schváleno v ZM 1.3.2021
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města – rok 2021“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 18.2.2021
Sejmuto: 18.2.2024
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Collegium Bohemicum, o.p.s.
"Collegium Bohemicum, o.p.s. - celoroční provoz" 3 roky Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 8.2.2021
Sejmuto: 8.2.2024
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
„Celoroční kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity pro občany Ústí nad Labem v Severočeské vědecké knihovně“ 3 roky veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 16.12.2020
Sejmuto: 17.12.2023
Vyvěšeno: 9.12.2020
Sejmuto: 10.12.2023
Vyvěšeno: 5.11.2020
Sejmuto: 6.11.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z. s.
"Paddock liga 2020 - Ústí nad Labem Blades vs. Přerov Mammoths" 3 roky, veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 2.11.2020
Sejmuto: 3.11.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Střekov, z. s.
Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let - šeky
Vyvěšeno: 27.10.2020
Sejmuto: 28.10.2023
Vyvěšeno: 27.10.2020
Sejmuto: 28.10.2023
Vyvěšeno: 21.10.2020
Sejmuto: 22.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 19.10.2020
Sejmuto: 20.10.2023
Vyvěšeno: 12.10.2020
Sejmuto: 13.10.2023
Vyvěšeno: 12.10.2020
Sejmuto: 13.10.2023
Vyvěšeno: 7.10.2020
Sejmuto: 8.10.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - BK SKŘIVÁNEK z. s.
Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Vyvěšeno: 24.9.2020
Sejmuto: 31.12.2120
Vyvěšeno: 23.9.2020
Sejmuto: 23.9.2023
Vyvěšeno: 21.9.2020
Sejmuto: 22.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 10.9.2020
Sejmuto: 11.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 9.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 9.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 10.9.2023
Vyvěšeno: 9.9.2020
Sejmuto: 10.9.2023
Vyvěšeno: 21.8.2020
Sejmuto: 22.8.2023
Vyvěšeno: 21.8.2020
Sejmuto: 22.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 20.8.2020
Sejmuto: 21.8.2023
Vyvěšeno: 18.8.2020
Sejmuto: 19.8.2023
Vyvěšeno: 18.8.2020
Sejmuto: 19.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 17.8.2020
Sejmuto: 18.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 12.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Školní sportovní klub ŠSK ČR při Základní škole, Vinařská 1016/6, p. o., pobočný spolek
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
Vyvěšeno: 12.8.2020
Sejmuto: 13.8.2023
EÚD - Smlouva o poskytnutí dotace - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p. s.
Vyvěšeno: 31.7.2020
Sejmuto: 1.8.2023
Vyvěšeno: 21.7.2020
Sejmuto: 22.7.2023
Vyvěšeno: 8.7.2020
Sejmuto: 9.7.2023
Vyvěšeno: 29.6.2020
Sejmuto: 30.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 25.6.2020
Sejmuto: 26.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 15.6.2020
Sejmuto: 16.6.2023
Vyvěšeno: 4.6.2020
Sejmuto: 5.6.2023
Vyvěšeno: 3.6.2020
Sejmuto: 4.6.2023
Vyvěšeno: 26.5.2020
Sejmuto: 27.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 25.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 26.5.2023
Vyvěšeno: 25.5.2020
Sejmuto: 26.5.2023
Vyvěšeno: 18.5.2020
Sejmuto: 19.5.2023
Vyvěšeno: 6.5.2020
Sejmuto: 7.5.2023
Vyvěšeno: 6.5.2020
Sejmuto: 7.5.2023
Vyvěšeno: 30.4.2020
Sejmuto: 1.5.2023
Vyvěšeno: 24.4.2020
Sejmuto: 25.4.2023
Vyvěšeno: 22.4.2020
Sejmuto: 22.4.2023
Vyvěšeno: 20.4.2020
Sejmuto: 21.4.2023
EUD - Smlouva o poskytnutí dotace - ALK s. r. o
Smlouva o poskytnutí dotace SML 1023609 - "All Star Game Kooperativa NBL"
Vyvěšeno: 14.4.2020
Sejmuto: 14.4.2023
EÚD_Morpheus Art s. r. o.
3 roky veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 6.4.2020
Sejmuto: 7.4.2023
Vyvěšeno: 3.4.2020
Sejmuto: 3.4.2023
Vyvěšeno: 25.3.2020
Sejmuto: 26.3.2023
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.3.2023
EUD_Smlouva o poskytnutí dotace_Beneš Martin
3 roky veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.3.2023
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.3.2023
EUD_Smlouva o poskytnutí dotace_KULT dětem
3 roky veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.3.2023
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 16.3.2023
Vyvěšeno: 16.3.2020
Sejmuto: 17.3.2023
EUD - Smlouva o dotaci - KULT, spolek
3 roky Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 11.3.2020
Sejmuto: 12.3.2023
Vyvěšeno: 9.3.2020
Sejmuto: 10.3.2023
Vyvěšeno: 9.3.2020
Sejmuto: 10.3.2023
EUD - Smlouva o dotaci - Mladá Scéna z.s.
3 roky Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 3.3.2020
Sejmuto: 4.3.2023
EUD - Smlouva o dotaci - Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Veřejnoprávní smlouvy - Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Vyvěšeno: 3.3.2020
Sejmuto: 4.3.2023
Vyvěšeno: 3.3.2020
Sejmuto: 4.3.2023
Vyvěšeno: 2.3.2020
Sejmuto: 2.3.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
EUD - Smlouva o dotaci - BLADES Ústí nad Labem, z. s.
36 měsíců Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
EUD - Smlouva o dotaci - USK PROVOD, z. s.
36 měsíců Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
Vyvěšeno: 14.2.2020
Sejmuto: 15.2.2023
EUD - Smlouva o dotaci HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Veřejnoprávní smlouvy Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020
Vyvěšeno: 23.12.2019
Sejmuto: 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023 – schváleno v ZM 16.12.2019
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města “ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.12.2019
Sejmuto: 17.12.2022
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2019"
Vyvěšeno: 11.12.2019
Sejmuto: 2.1.2023
Vyvěšeno: 20.11.2019
Sejmuto: 20.11.2022
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Malba diváckých prostor v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do prvního patra)"
Vyvěšeno: 20.11.2019
Sejmuto: 20.11.2022
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí investiční dotace na projekt "Rekonstrukce sociálních zařízení v diváckých prostorách historické budovy (dámské WC)"
Vyvěšeno: 24.10.2019
Sejmuto: 24.10.2022
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly"
Vyvěšeno: 30.9.2019
Sejmuto: 30.9.2022
Bicykl Team Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL - ÚSTÍ MTB CUP 2019"
Vyvěšeno: 30.9.2019
Sejmuto: 30.9.2022
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz"
Vyvěšeno: 26.9.2019
Sejmuto: 26.9.2022
SPORT UNION, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate"
Vyvěšeno: 2.9.2019
Sejmuto: 2.1.2023
Vyvěšeno: 24.6.2019
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2018
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17.6.2019, usn. č. 58/5Z/19. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 14.1.2019
Sejmuto: 14.1.2023
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 25.9.2017
Sejmuto:
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Vyvěšeno: 23.3.2017
Sejmuto:
Rozpočtová opatření
Přijatá rozpočtová opatření Radou města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na internetových stránkách města takto: správa města → město a jeho orgány → rada města → pozvánky a usnesení RM. Přijatá rozpočtová opatření Zastupitelstvem města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na správa města → město a jeho orgány → zastupitelstvo města → pozvánky a usnesení ZM. V listinné podobě lze do rozpočtových opatření nahlédnout v budově magistrátu města, 3. patro, kancelář č. 384, tel. linka 475271763.