image

Různé

Vyvěšeno: 10.1.2023
Sejmuto: 31.12.2023
EUD - Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost
Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství