Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 06.08.2019
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej části pozemku p.č. 751/1 v k.ú. Bukov
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 06.08.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemků
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 06.08.2019
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 06.08.2019
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 16.07.2019
Sejmuto: 05.08.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 12/1 v k.ú. Všebořice
Vyvěšeno: 16.07.2019
Sejmuto: 31.07.2019
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků za účelem umístění kontejnerů na textil
Vyvěšeno: 10.07.2019
Sejmuto: 02.08.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pacht pozemku p.č. 338/1 v k.ú. Mojžíř