Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 21.03.2019
Sejmuto: 08.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 1599/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Bukov
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 v k.ú. Bukov - parkování
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí n.L. - zahrady
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 02.04.2019
Oznámení města o záměru pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 949/1 v k.ú. Klíše - zahrada
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 29.03.2019
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 421/16 o výměře 1 m2 v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Kojetice u Malečova
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Předlice
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Sebuzín
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Strážky u Habrovic
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 12. 3. 2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.