Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Kojetice u Malečova
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Předlice
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Sebuzín
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Ústí nad Labem - Strážky u Habrovic
Vyvěšeno: 13.03.2019
Sejmuto: 12.06.2019
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad oznamuje, že ke dni 12. 3. 2019 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.