Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Svádov - zahrada
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: prodej pozemku p.č. 236/78 v k.ú. Svádov
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: prodej pozemku p.č. 460 v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku p.č. 175/1 v k.ú. Svádov
Vyvěšeno: 18.09.2019
Sejmuto: 03.10.2019
Oznámení záměru města o výpůjčce pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: výpůjčka pozemků v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 16.09.2019
Sejmuto: 01.10.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Bukov za účelem parkování
Vyvěšeno: 16.09.2019
Sejmuto: 01.10.2019
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 852/1o výměře 662 m2 v k.ú. Ústí nad Labem - zahrada
Vyvěšeno: 13.09.2019
Sejmuto: 28.09.2019
Oznámení záměru města o pachtu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht pozemku p.č. 1352/14 v k.ú. Sebuzín - zahrada
Vyvěšeno: 13.09.2019
Sejmuto: 28.09.2019
Oznámení záměru města o uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: uzavření dodatku č.1/2019 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 1059/2008/NS
Vyvěšeno: 09.09.2019
Sejmuto: 24.09.2019
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků za účelem umístění kontejnerů na textil
Vyvěšeno: 06.09.2019
Sejmuto: 23.09.2019
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků v k.ú. Klíše