Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 14.05.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 6. 5. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 319/13R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 29.04.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 278/12R/19, 279/12R/19, 281/12R/19, 282/12R/19, 283/12R/19, 284/12R/19, 298/12R/19 a 303/12R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 250/11R/19, 252/11R/19, 253/11R/19, 259/11R/19, 262/11R/19, 263/11R/19, 264/11R/19 a 268/11R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 28.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 224/10R/19, 225/10R/19, 230/10R/19, 236/10R/19, 237/10R/19, 243/10R/19, 244/10R/19 , 245/10R/19 a 246/10R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 15.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 11. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 202/9R/19, 203/9R/19, 204/9R/19, 210/9R/19, 211/9R/19, 214/9R/19, 216/9R/19 a 221/9R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 04.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 153/8R/19, 155/8R/19, 156/8R/19, 168/8R/19, 169/8R/19, 170/8R/19, 171/8R/19, 189/8R/19, 190/8R/19, 191/8R/19 a 195/8R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 18. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 25/3Z/19, 31/3Z/19 a 34/3Z/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření přijaté radou města Ústí nad Labem dne 11. 2. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 150/7R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 12.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 4. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 93/6R/19, 94/6R/19, 99/6R/19, 103/6R/19, 106/6R/19, 107/6R/19, 108/6R/19, 109/6R/19, 110/6R/19, 135/6R/19, 136/6R/19, 142/6R/19 a 148/6R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 1. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 54/4R/19, 65/4R/19, 66/4R/19, 67/4R/19, 68/4R/19, 70/4R/19 a 71/4R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2018
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočet města ÚL – Magistrátu pro rok 2019 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2018
Sejmuto: 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 30.11.2018
Sejmuto:
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – návrh k projednání v ZM 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města “ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 30.11.2018
Sejmuto:
Rozpočet pro rok 2019 – návrh k projednání v ZM 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 28.06.2018
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2017
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20.6.2018, usn. č. 522/18. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2017. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.