Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 08.11.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.10.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 9. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 561/26R/19, 562/26R/19, 568/26R/19, 569/26R/19, 570/26R/19, 573/26R/19, 574/26R/19, 587/26R/19 a 588/26R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 02.10.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 2. 9. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 524/23R/19, 525/23R/19, 526/23R/19, 527/23R/19, 529/23R/19, 530/23R/19, 531/23R/19, 533/23R/19, 534/23R/19, 553/23R/19, 554/23R/19, 555/23R/19 a 556/23R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 27.08.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 19. 8. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 518/21/R/19 a 521/21R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 09.07.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 1. 7. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 407/17R/19, 408/17R/19, 412/17R/19, 417/17R/19, 418/17R/19, 419/17R/19, 420/17R/19, 426/17R/19, 427/17R/19, 428/17R/19, 429/17R/19, 430/17R/19, 448/17R/19, 449/17R/19, 450/17R/19 a 451/17R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2018
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17.6.2019, usn. č. 58/5Z/19. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 20.06.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření přijaté zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17. 6. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 59/5Z/19. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.06.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 3. 6. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 346/15R/19, 347/15R/19, 350/15R/19, 351/15R/19, 352/15R/19, 353/15R/19, 355/15R/19, 356/15R/19, 364/15R/19, 365/15R/19, 366/15R/19, 368/15R/19, 380/15R/19, 384/15R/19, 385/15R/19, 386/15R/19, 391/15R/19, 398/15R/19 a 400/15R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.05.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 20. 5. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 322/14R/19, 324/14R/19, 325/14R/19 a 338/14R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 14.05.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 6. 5. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 319/13R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 29.04.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 278/12R/19, 279/12R/19, 281/12R/19, 282/12R/19, 283/12R/19, 284/12R/19, 298/12R/19 a 303/12R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři primátora Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 11.04.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 4. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 250/11R/19, 252/11R/19, 253/11R/19, 259/11R/19, 262/11R/19, 263/11R/19, 264/11R/19 a 268/11R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 28.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 224/10R/19, 225/10R/19, 230/10R/19, 236/10R/19, 237/10R/19, 243/10R/19, 244/10R/19 , 245/10R/19 a 246/10R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 15.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 11. 3. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 202/9R/19, 203/9R/19, 204/9R/19, 210/9R/19, 211/9R/19, 214/9R/19, 216/9R/19 a 221/9R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 04.03.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 153/8R/19, 155/8R/19, 156/8R/19, 168/8R/19, 169/8R/19, 170/8R/19, 171/8R/19, 189/8R/19, 190/8R/19, 191/8R/19 a 195/8R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 18. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 25/3Z/19, 31/3Z/19 a 34/3Z/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtové opatření přijaté radou města Ústí nad Labem dne 11. 2. 2019
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 150/7R/19. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 12.02.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 4. 2. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 93/6R/19, 94/6R/19, 99/6R/19, 103/6R/19, 106/6R/19, 107/6R/19, 108/6R/19, 109/6R/19, 110/6R/19, 135/6R/19, 136/6R/19, 142/6R/19 a 148/6R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 1. 2019
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 54/4R/19, 65/4R/19, 66/4R/19, 67/4R/19, 68/4R/19, 70/4R/19 a 71/4R/19. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2018
Sejmuto: 31.12.2019
Rozpočet města ÚL – Magistrátu pro rok 2019 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2018
Sejmuto: 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.