image

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 30.6.2020
Sejmuto: 30.6.2021
EÚD - Závěrečný účet DSOJM za rok 2019
12 měsíců ( zveřejnit nejpozději 30.6.2020, datum sejmutí 30.6.2021) Závěrečný účet DSOJM za rok 2019
Vyvěšeno: 30.6.2020
Sejmuto: 30.6.2021
EÚD - Závěrečný účet a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2019
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 25.6.2020, usn. č. 133/11Z/20. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem › Správa města › Povinně zveřejňované informace › bod 8. Rozpočet města - rok 2019 › Závěrečný účet vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2019. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí oddělení rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.5.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 44. rady města Ústí nad Labem ze dne 4. 5. 2020
V : 22. 5. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 27.4.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 42. rady města Ústí nad Labem ze dne 14. 4. 2020
V: 27. 4. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 16.4.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 40. rady města Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2020
V: 16. 4. 2020 S: 31. 12. 2020 d)Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 2.4.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 39. rady města Ústí nad Labem ze dne 16. 3. 2020
V: 2. 4. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 11.3.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD Rozpočtová opatření z 37. rady města Ústí nad Labem ze dne 2. 3. 2020
V: 11. 3. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 9.3.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření ZM 24. 2. 2020
V: 9. 3. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 26.2.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 36. rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 2. 2020
V: 26. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 12.2.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 35. rady města Ústí nad Labem ze dne 28. 1. 2020
V: 12. 2. 2020 S: 31. 12. 2020 d) Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 3.2.2020
Sejmuto: 31.12.2020
EUD - Rozpočtová opatření z 34. rady města Ústí nad Labem ze dne 13. 1. 2020
V : 3. 2. 2020 S: 31. 12. 2020 RM - Rozpočtová opatření z 34. rady města Ústí nad Labem ze dne 13. 1. 2020
Vyvěšeno: 23.12.2019
Sejmuto: 31.12.2020
Rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 – schváleno v ZM 16.12.2019
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.12.2019
Sejmuto: 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023 – schváleno v ZM 16.12.2019
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města “ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 24.6.2019
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2018
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17.6.2019, usn. č. 58/5Z/19. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2018. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 21.12.2018
Sejmuto: 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021 – schváleno v ZM dne 17.12.2018
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 23.3.2017
Sejmuto:
Rozpočtová opatření
Přijatá rozpočtová opatření Radou města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na internetových stránkách města takto: správa města → město a jeho orgány → rada města → pozvánky a usnesení RM. Přijatá rozpočtová opatření Zastupitelstvem města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na správa města → město a jeho orgány → zastupitelstvo města → pozvánky a usnesení ZM. V listinné podobě lze do rozpočtových opatření nahlédnout v budově magistrátu města, 3. patro, kancelář č. 384, tel. linka 475271763.