image

Veřejné vyhlášky, OZV, nařízení města

Vyvěšeno: 29.9.2022
Sejmuto: 15.10.2022
Vyvěšeno: 29.9.2022
Sejmuto: 15.10.2022
Vyvěšeno: 28.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
EUD OŽP Vrt na p. p. č. 319/13 v k. ú. Chuderov
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 27.9.2022
Sejmuto: 13.10.2022
Vyvěšeno: 27.9.2022
Sejmuto: 13.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
EUD - MÚ - VP ul. Na Kohoutě 789/8 - k.ú. Bukov
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 26.9.2022
Sejmuto: 12.10.2022
Vyvěšeno: 23.9.2022
Sejmuto: 9.10.2022
Vyvěšeno: 23.9.2022
Sejmuto: 9.10.2022
Vyvěšeno: 22.9.2022
Sejmuto: 8.10.2022
Vyvěšeno: 22.9.2022
Sejmuto: 8.10.2022
Vyvěšeno: 22.9.2022
Sejmuto: 8.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
EUD - MÚ - VP ul. Nová 1395/14 - k.ú. Střekov
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 7.10.2022
Vyvěšeno: 21.9.2022
Sejmuto: 8.10.2022
Vyvěšeno: 20.9.2022
Sejmuto: 6.10.2022
Vyvěšeno: 20.9.2022
Sejmuto: 6.10.2022
Vyvěšeno: 16.9.2022
Sejmuto: 2.10.2022
Vyvěšeno: 16.9.2022
Sejmuto: 2.10.2022
Vyvěšeno: 15.9.2022
Sejmuto: 1.10.2022
Vyvěšeno: 14.9.2022
Sejmuto: 30.9.2022
EUD - MÚ - DZ - p.p.č. 1498/2 - k.ú. Trmice
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.9.2022
Sejmuto: 30.9.2022
EUD - MÚ - DZ p.p.č. 1309/131 - k.ú. Bukov
15 dní veřejné vyhlášky a OZV
Vyvěšeno: 14.9.2022
Sejmuto: 30.9.2022
Vyvěšeno: 14.9.2022
Sejmuto: 1.10.2022
EUD - Rozhodnutí o prodloužení platnosti spol. povolení č.j. KUUK/136531/2022
Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení - I/30 - Podhorský park okružní křižovatka
Vyvěšeno: 11.12.2019
Sejmuto: 2.1.2023
Vyvěšeno: 2.9.2019
Sejmuto: 2.1.2023