Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 24.10.2019
Sejmuto: 24.10.2022
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly"
Vyvěšeno: 30.09.2019
Sejmuto: 30.09.2022
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz"
Vyvěšeno: 30.09.2019
Sejmuto: 30.09.2022
Bicykl Team Ústí nad Labem, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "ÚSTECKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL - ÚSTÍ MTB CUP 2019"
Vyvěšeno: 26.09.2019
Sejmuto: 26.09.2022
SPORT UNION, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate"
Vyvěšeno: 15.08.2019
Sejmuto: 15.08.2022
Tempo Team Prague, s.r.o.
Dodatek. č. 3 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016
Vyvěšeno: 07.08.2019
Sejmuto: 07.08.2022
BASTA CHEERLEADERS, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "7. BASTA CHEER CUP Ústí n. L."
Vyvěšeno: 31.07.2019
Sejmuto: 31.07.2022
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Smlouva o poskytnutí dotace - "Mistrovství České republiky v požárním sportu"
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 22.07.2022
Aeroklub Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Ústecké nebe plné letadel"
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 22.07.2022
CRAZY Production s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "7. Festival dřeva"
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 22.07.2022
FINCORP s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "50. Mezinárodní taneční festival 2019"
Vyvěšeno: 22.07.2019
Sejmuto: 22.04.2022
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce peněz
Vyvěšeno: 09.07.2019
Sejmuto: 09.07.2022
Agentura Osmý den, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 09.07.2019
Sejmuto: 09.07.2022
WHITE LIGHT I, z.ú.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 09.07.2019
Sejmuto: 09.07.2022
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu činností v oblasti podpory rodiny
Vyvěšeno: 09.07.2019
Sejmuto: 09.07.2022
Oblastní charita Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 03.07.2019
Sejmuto: 03.07.2022
Athletic Club Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019"
Vyvěšeno: 02.07.2019
Sejmuto: 02.07.2022
SPORT UNION, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate"
Vyvěšeno: 28.06.2019
Sejmuto: 28.06.2022
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace "50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
Vyvěšeno: 27.06.2019
Sejmuto: 27.06.2022
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl plavání p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše
Vyvěšeno: 26.06.2019
Sejmuto: 26.06.2022
USK PROVOD z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - Pokrytí zvýšených provozních nákladů na Městském stadionu v roce 2019
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto: 24.06.2022
DRUG-OUT Klub, z.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto: 24.06.2022
Tyfloservis, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto: 24.06.2022
OPORA
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto: 24.06.2022
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 24.06.2019
Sejmuto: 24.06.2022
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 2019"