Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 18.03.2019
Sejmuto: 18.03.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o zápůjčce peněz - Předfinancování přeshraničního projektu SN - 2020 - "Ve čtyřech jsme silní"
Vyvěšeno: 08.03.2019
Sejmuto: 08.03.2022
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz"
Vyvěšeno: 08.03.2019
Sejmuto: 08.03.2022
Severočeské divadlo s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace na "mzdové prostředky zaměstnanců organizace v roce 2019 vč. odvodů"
Vyvěšeno: 06.03.2019
Sejmuto: 06.03.2022
Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP)
Smlouva o poskytnutí dotace - "Mezinárodní galavečer profesionálního boxu"
Vyvěšeno: 30.01.2019
Sejmuto: 30.01.2022
Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - fotbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 24.01.2019
Sejmuto: 24.01.2022
Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 23.01.2019
Sejmuto: 23.01.2022
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Smlouva o poskytnutí dotace - "Příspěvek na celoroční plnění městské funkce knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019"
Vyvěšeno: 21.01.2019
Sejmuto: 21.01.2022
BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - basketbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 17.01.2019
Sejmuto: 17.01.2022
Florbal Ústí, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - florbal - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 15.01.2019
Sejmuto: 15.01.2022
HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 15.01.2019
Sejmuto: 15.01.2022
FK Ústí nad Labem - mládež, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 15.01.2019
Sejmuto: 15.01.2022
HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - hokej - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 14.01.2019
Sejmuto: 14.01.2022
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2019"
Vyvěšeno: 14.01.2019
Sejmuto: 14.01.2023
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Podpora dlouhodobě preferovaného sportu - volejbal - práce s mládeží do 18 let"
Vyvěšeno: 19.12.2018
Sejmuto: 19.12.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Vyvěšeno: 17.12.2018
Sejmuto: 17.12.2021
VS Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2019 a 2020"
Vyvěšeno: 01.11.2018
Sejmuto: 01.11.2021
Mgr. Kymlička Zdeněk
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Ústecká Forbína"
Vyvěšeno: 01.11.2018
Sejmuto: 01.11.2021
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na "Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly"
Vyvěšeno: 24.10.2018
Sejmuto: 24.10.2021
Athletic Club Ústí nad Labem z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Částečné pokrytí nákladů AC Ústí nad Labem na Městském stadionu 2018"
Vyvěšeno: 23.10.2018
Sejmuto: 23.10.2021
KULT, spolek
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "Festival KULT"
Vyvěšeno: 17.10.2018
Sejmuto: 17.10.2021
INTERPORTA z. s.
Smlouva o poskytnutí dotace na akci "INTERPORTA International Music Competition"
Vyvěšeno: 16.10.2018
Sejmuto: 16.10.2021
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem
Smlouva o poskytnutí dotace - "Labský pohár - závody ve společných skladbách moderní gymnastiky"