Dopravni portál Ústí nad Labem

Aktuality

Strana: <a href='/dopravni-portal/pumm/aktuality/?page=1'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2] 

SOUTĚŽ - Navrhněte slogan pro plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

05.03.2019 Více informací se dozvíte v soutěžních podmínkách.
 

Zveřejnili jsme Analytickou část

13.02.2019 Analytická část obsahuje shrnutí stávajícího stavu dopravy ve městě, vznikla na základě odborných průzkumů, měření a analýze dat a výstupy budou podkladem pro zpracování návrhové části. Projděte si dokument v sekci Dokumenty a následně nám můžete zaslat podnět prostřednictvím webového formuláře v sekci Zapoj se.
 

Jaká je současná doprava v Ústí nad Labem z pohledu jeho obyvatel?

07.02.2019 V rámci workshopu na setkání s veřejností (30. 1. 2019) bylo úkolem účastníků vyjádřit a sepsat klady a zápory současného stavu mobility v Ústí nad Labem. Ty následně hodnotili svými preferencemi.
 

Proběhlo setkání s veřejností

04.02.2019 Dne 30. 1. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Informačním středisku na Mírovém náměstí od 15 hodin. Společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. seznámily veřejnost s výstupy zjištěnými k současnému stavu dopravy ve městě a zapojily veřejnost do diskuze.