Dopravni portál Ústí nad Labem

Plán udržitelné městské mobility

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!

 


Aktuality

Jaká je současná doprava v Ústí nad Labem z pohledu jeho obyvatel?
V rámci workshopu na setkání s veřejností (30. 1. 2019) bylo úkolem účastníků vyjádřit a sepsat klady a zápory současného stavu mobility v Ústí nad Labem. Ty následně hodnotili svými preferencemi.
Jako nejvýznamnější klady ústecké dopravy byly ze strany veřejnosti jako nejdůležitější hodnoceny inteligentní zastávky ve městě, levné jízdné MHD pro děti a seniory, turistické linky (loď, autobus, vlak) a rychlost automobilové dopravy.
Podle hodnocení zapojených obyvatel je největším problémem dopravy v Ústí nad Labem především parkování. Na jedné straně se jedná o nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily na sídlištích, na straně druhé nedostatek stání pro jízdní kola. Kromě toho je v Ústí nad Labem negativně vnímán nedostatek jízdních pruhů a nebezpečnost cyklistické infrastruktury (včetně neohleduplnosti řidičů), vysoká cena za dlouhodobé jízdenky MHD a dopravní dostupnost rekreační oblasti jezera Milada.

SOUTĚŽ - Navrhněte slogan pro plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Více informací se dozvíte v soutěžních podmínkách.

Proběhlo setkání s veřejností
Dne 30. 1. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Informačním středisku na Mírovém náměstí od 15 hodin. Společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. seznámily veřejnost s výstupy zjištěnými k současnému stavu dopravy ve městě a zapojily veřejnost do diskuze. Prezentace k danému tématu je dostupná zde + fotografie ze setkání.

Zveřejnili jsme Analytickou část
Analytická část obsahuje shrnutí stávajícího stavu dopravy ve městě, vznikla na základě odborných průzkumů, měření a analýze dat a výstupy budou podkladem pro zpracování návrhové části. Projděte si dokument v sekci Dokumenty a následně nám můžete zaslat podnět prostřednictvím webového formuláře v sekci Zapoj se.