Dopravni portál Ústí nad Labem

Plán udržitelné městské mobility - Ústí jede!

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!

 

Banner PUMM

 

 


Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  <a href='/dopravni-portal/pumm/?page=2'>&gt;&gt;&gt;

Dokument PUMM nepodléhá posuzování SEA

01.07.2021 Dne 28. 4. 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce Ústeckého kraje. Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zjišťovací řízení s následujícím závěrem: „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací na portal.cenia.cz.
 

Byla zkompletována pracovní verze návrhové části PUMM

19.08.2020 Obsahem jsou dopravní průzkumy, průvodní zpráva k analytické části a návrhová část. Vaše podněty, poznámky, dotazy či připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz do středy 26. 8. 2020. Zaslané připomínky budou prodiskutovány se zpracovatelem dokumentu a následně předány k vypořádání.
 

Byl vybrán dodavatel na zpracování dokumentu SEA

13.02.2020 V prosinci 2019 hodnotící komise vybrala v poptávkovém řízení dodavatele na zpracování dokumentu SEA o posuzování vlivů na životní prostředí pro strategický dokument „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“.