Dopravni portál Ústí nad Labem

Plán udržitelné městské mobility

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!

 


Aktuality

Byli oceněni výherci sloganu a výtvarné soutěže
Soutěž o slogan k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem už má své vítěze. Do soutěže bylo zasláno celkem 79 návrhů od 48 soutěžících. Odborná komise vybrala slogan: „ Ústí jede! “. Autorkou a autorem stejného sloganu Plánu udržitelné městské mobility je paní Tána Dušáková a pan Ondřej Klein.
Nový slogan tvoří identitu Plánu udržitelné městské mobility pro obyvatele Ústí nad Labem a bude využíván v rámci komunikace na webu, na sociální síti Facebook, na akcích k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem, a na informačních, propagačních, případně na dalších materiálech a prezentacích. Slogan bude využit nejenom v době přípravy Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem, ale i v průběhu jeho následné implementace.
Svého vítěze má také výtvarná soutěž na téma: „Jak bude vypadat doprava ve městě v roce 2030?“. Výtvarné soutěže se zúčastnily celkem 4 základní školy a Gymnázium a střední odborná škola dr. Václava Šmejkala se 72 výtvarnými pracemi. Hodnotící komise vybrala vítěze výtvarné soutěže. 1. místo - Charlotte Hyrmanová ze ZŠ Hluboké, 2. místo - Kateřina Matějková z Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, 3. místo -  Jakub Bůžek ze ZŠ Stříbrnické a 2 mimořádné ceny pro Veroniku Marešovou ze ZŠ Anežky České a Kateřinu Korbelovou ze ZŠ SNP.
Cenou pro všechny výherce byl balíček obsahující cyklistické doplňky a propagační materiály, který do soutěže věnoval Magistrát města Ústí nad Labem a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.. Výhra byla vítězům předána na Vizionářském fóru v Kulturním domě ÚL dne 16. dubna 2019.
Fotografie k danému tématu jsou dostupné zde.

Proběhlo setkání s veřejností
Dne 16. 4. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Domě kultury Ústí nad Labem od 16 hodin. Společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. představili veřejnosti pocitovou mapu pro sběr podnětů v oblasti dopravy, došlo k předání cen výhercům vítězného sloganu Plánu udržitelné městské mobility a výtvarné soutěže na téma: „Jak bude vypadat doprava ve městě v roce 2030?“. Za výherní slogan "Ústí jede!" byli oceněni 2 autoři a ve výtvarné soutěži bylo oceněno celkem 5 žáků základních škol za jejich představu dopravy v budoucnosti.
Prezentace k danému tématu je dostupná zde + fotografie ze setkání.

Jaká je současná doprava v Ústí nad Labem z pohledu jeho obyvatel?
V rámci workshopu na setkání s veřejností (30. 1. 2019) bylo úkolem účastníků vyjádřit a sepsat klady a zápory současného stavu mobility v Ústí nad Labem. Ty následně hodnotili svými preferencemi.
Jako nejvýznamnější klady ústecké dopravy byly ze strany veřejnosti jako nejdůležitější hodnoceny inteligentní zastávky ve městě, levné jízdné MHD pro děti a seniory, turistické linky (loď, autobus, vlak) a rychlost automobilové dopravy.
Podle hodnocení zapojených obyvatel je největším problémem dopravy v Ústí nad Labem především parkování. Na jedné straně se jedná o nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily na sídlištích, na straně druhé nedostatek stání pro jízdní kola. Kromě toho je v Ústí nad Labem negativně vnímán nedostatek jízdních pruhů a nebezpečnost cyklistické infrastruktury (včetně neohleduplnosti řidičů), vysoká cena za dlouhodobé jízdenky MHD a dopravní dostupnost rekreační oblasti jezera Milada.

SOUTĚŽ - Navrhněte slogan pro plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
Více informací se dozvíte v soutěžních podmínkách.

Proběhlo setkání s veřejností
Dne 30. 1. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Informačním středisku na Mírovém náměstí od 15 hodin. Společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. seznámily veřejnost s výstupy zjištěnými k současnému stavu dopravy ve městě a zapojily veřejnost do diskuze. Prezentace k danému tématu je dostupná zde + fotografie ze setkání.

Zveřejnili jsme Analytickou část
Analytická část obsahuje shrnutí stávajícího stavu dopravy ve městě, vznikla na základě odborných průzkumů, měření a analýze dat a výstupy budou podkladem pro zpracování návrhové části. Projděte si dokument v sekci Dokumenty a následně nám můžete zaslat podnět prostřednictvím webového formuláře v sekci Zapoj se.