Dopravni portál Ústí nad Labem

Aktuality

Zastupitelstvo města a Rada města Ústí nad Labem schválila SUMF

26.04.2019 Dne 8. 4. 2019 Rada města Ústí nad Labem schválila strategický rámec udržitelné městské mobility, tzn. přípravnou, analytickou, návrhovou část SUMF + Akční plán SUMF. Taktéž strategický rámec udržitelné městské mobility schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, a to dne 15. 4. 2019.
Proces schválení SUMF bude pokračovat jeho předložením Ministerstvu dopravy ČR.
 

Pocitová mapa – navrhněte podobu dopravy v Ústí nad Labem k roku 2030

18.04.2019 Ve čtvrtek 18. 4. 2019 došlo ke spuštění pocitové mapy zaměřené na sběr podnětů vedoucích ke zlepšení stávající dopravní situace v Ústí nad Labem.
 

Proběhlo setkání s veřejností

17.04.2019 Dne 16. 4. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Domě kultury Ústí nad Labem od 16 hodin.
 

Byli oceněni výherci sloganu a výtvarné soutěže

17.04.2019 Soutěž o slogan k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem už má své vítěze. Do soutěže bylo zasláno celkem 79 návrhů od 48 soutěžících. Odborná komise vybrala slogan: „ Ústí jede! “. Autorkou a autorem stejného sloganu Plánu udržitelné městské mobility je paní Tána Dušáková a pan Ondřej Klein.
 

SOUTĚŽ - Navrhněte slogan pro plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem

05.03.2019 Více informací se dozvíte v soutěžních podmínkách.
 

Zveřejnili jsme Analytickou část

13.02.2019 Analytická část obsahuje shrnutí stávajícího stavu dopravy ve městě, vznikla na základě odborných průzkumů, měření a analýze dat a výstupy budou podkladem pro zpracování návrhové části. Projděte si dokument v sekci Dokumenty a následně nám můžete zaslat podnět prostřednictvím webového formuláře v sekci Zapoj se.
 

Jaká je současná doprava v Ústí nad Labem z pohledu jeho obyvatel?

07.02.2019 V rámci workshopu na setkání s veřejností (30. 1. 2019) bylo úkolem účastníků vyjádřit a sepsat klady a zápory současného stavu mobility v Ústí nad Labem. Ty následně hodnotili svými preferencemi.
 

Proběhlo setkání s veřejností

04.02.2019 Dne 30. 1. 2019 proběhlo setkání a následná diskuze s veřejností k Plánu udržitelné městské mobility v Informačním středisku na Mírovém náměstí od 15 hodin. Společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. seznámily veřejnost s výstupy zjištěnými k současnému stavu dopravy ve městě a zapojily veřejnost do diskuze.