Dopravni portál Ústí nad Labem

Plán udržitelné městské mobility - Ústí jede!

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!

 

Banner PUMM

 

 


Aktuality

Strana: <a href='/dopravni-portal/pumm/?page=1'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  <a href='/dopravni-portal/pumm/?page=3'>&gt;&gt;&gt;

Byl vybrán dodavatel na zpracování dokumentu SEA

13.02.2020 V prosinci 2019 hodnotící komise vybrala v poptávkovém řízení dodavatele na zpracování dokumentu SEA o posuzování vlivů na životní prostředí pro strategický dokument „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“.
 

Proběhlo setkání s veřejností v rámci Evropského týdne mobility

20.09.2019 V rámci kampaně Evropský týden mobility se ústecká veřejnost setkala dne 17. 9. 2019 se zástupci zpracovatele Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.
 

Program k „Plánu udržitelné městské mobility (PUMM)“ v rámci Evropského týdne mobility – 17. 9. 2019

12.09.2019 Na stánku PUMM (9 – 16 hodin) bude k dispozici tištěná podoba vize mobility. Veřejnost bude mít možnost se s vizí mobility seznámit. Bude také možnost diskutovat navržená opatření nad mapou. Opatření rozčleněná do jednotlivých témat (automobilová doprava, cyklistická, pěší, veřejná) zde budou v tištěné podobě také k dispozici.