image

Pozvánka na l. ustavující ZM


Statutární město Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

V souladu s § 91, zákona  č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,   s v o l á v á m   na
den 7. listopadu  2006 od 10.00 hodin 1. (ustavující) zasedání Zastupitelstva města
Ústí nad Labem, které se bude konat v zasedací místnosti  Magistrátu města  Ústí
nad Labem.

 


 

Program:

 

Z a h á j e n í

 

1. Složení slibu členů Zastupitelstva města

2. Stanovení počtu členů Rady města

3. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů Rady města

4. Zřízení výborů ZM a jmenování jejich předsedů a členů (na stůl)

5. Prominutí pohledávky SKI klub Telnice

 

Z á v ě r

 

 

                                                                        Mgr. Jan Kubata
                                                                         primátor města