image

Rada města

Primátor města

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
PhDr. Ing. Petr Nedvědický

rozpočet, doprava, společnosti s majetkovou účastí, krizové řízení, městská policie, Činoherní studio

Náměstci primátora

Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach

sociální služby, cestovní ruch, zahraniční vztahy, kultura, Kulturní středisko, Zdravé město

Ing. Bohumil Ježek
Ing. Bohumil Ježek

školství, Muzeum, DDM

Ing. Věra Nechybová
Ing. Věra Nechybová

majetek, Severočeské divadlo, Městské služby

Další členové Rady města

Ing. Pavel Tošovský
Ing. Pavel Tošovský

strategický rozvoj, investice, dotace, participativní rozpočet

Ing. Eva Fialová
Ing. Eva Fialová

územní plán, životní prostředí

Jiří Horák
Jiří Horák

sport

Michal Mohr, MBA
Michal Mohr, MBA

vyloučené lokality, veřejný prostor, statut města

Eva Nováková
Eva Nováková

zoologická zahrada