Rada města

Primátor, náměstci primátora


Mgr. Ing. Petr Nedvědický

primátor města Ústí nad Labem
krizové řízení, společnosti s městskou účastí, doprava, městská policie, interní audit, ITI


Ing. Věra Nechybová

1. náměstek primátora
finance, příspěvkové organizace mimo školství, financování - kultura a sport


Mgr. Tomáš Vlach

2. náměstek primátora
sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky


Ing. Pavel Tošovský

3. náměstek primátora
dotace, investice, majetek


Mgr. Michal Ševcovic

4. náměstek primátora
školství

 

Další členové Rady města


 Ing. Eva Fialová
územní plánování, urbánní rozvoj, městský architekt


Miroslava Lazarová
koordinace spolupráce s městskými obvody


Ing. Tomáš Kirbs
životní prostředí


Lukáš Konečný
sport