image

Rada města

Primátor města


PhDr. Ing. Petr Nedvědický

krizové řízení, společnosti s majetkovou účastí, doprava, MP, interní audit, ITI, finance, Činoherní studio

Náměstci primátora


Mgr. Michal Ševcovic

školství, základní a mateřské školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport, Muzeum


Ing. Pavel Tošovský

majetek, dotace, EPC projekty, participativní rozpočet, strategický rozvoj, příprava projektů pro JTE, investice, Městské služby


Mgr. Tomáš Vlach

sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky, domovy pro seniory, pečovatelská služba, kultura, Kulturní středisko

Další členové Rady města


Miroslava Lazarová
koordinace spolupráce s městskými obvody


Eva Nováková
územní plán, urbánní rozvoj, městský architekt, ZOO, životní prostředí