image

Rada města

Primátor města


PhDr. Ing. Petr Nedvědický

krizové řízení, společnosti s majetkovou účastí, doprava, MP, interní audit, ITI, Muzeum

Náměstci primátora


Ing. Eva Outlá
finance, investice, Kulturní středisko, Činoherní studio


Martin Hausenblas, MBA

strategický rozvoj, životní prostředí, příprava projektů pro JTF, Městské služby, doprava


Mgr. Michal Ševcovic

školství, základní a mateřské školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport


Ing. Pavel Tošovský

majetek, dotace, EPC projekty, participativní rozpočet


Mgr. Tomáš Vlach

sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky, domovy pro seniory, pečovatelská služba

Další členové Rady města


Mgr. Martin Krsek
kultura


Miroslava Lazarová
koordinace spolupráce s městskými obvody


Eva Nováková
územní plán, urbánní rozvoj, městský architekt, ZOO