Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města má 37 členů, uvádíme řazení dle stran, za které byli jednotliví členové zvoleni.

ANO 2011


Ing. Eva Fialová

(eva.fialova@mag-ul.cz)


Ing. Tomáš Kirbs

(tomas.kirbs@mag-ul.cz)


Ivana Kurljuková

(ivana.kurljukova@mag-ul.cz)


Mgr. Ing. Petr Nedvědický

(primator@mag-ul.cz)


Eva Nováková

(eva.novakova@mag-ul.cz)


Jaroslav Pém

(jaroslav.pem@mag-ul.cz)


Mgr. Alena Pinkasová

(alena.pinkasova@mag-ul.cz)


Ing. Jiří Valenta

(jiri.valenta@mag-ul.cz)


Mgr. Tomáš Vlach

(tomas.vlach@mag-ul.cz)

PRO! Ústí


Lukáš Blažej

(lukas.blazej@mag-ul.cz)


Martin Hausenblas, MBA

(martin.hausenblas@mag-ul.cz)


Ing. arch. Jan Hrouda

(jan.hrouda@mag-ul.cz)


Karel Karika

(karel.karika@mag-ul.cz)


Mgr. Martin Krsek

(martin.krsek@mag-ul.cz)


Ing. arch. Jiří Němeček

(jiri.nemecek@mag-ul.cz)


Ing. Eva Outlá

(eva.outla@mag-ul.cz)


JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

(karolina.zakovska@mag-ul.cz)

 

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ


Bc. Pavel Dufek

(pavel.dufek@mag-ul.cz)


Lukáš Konečný

(lukas.konecny@mag-ul.cz)


Petr Křivan

(petr.krivan@mag-ul.cz)


MUDr. Jiří Madar

(jiri.madar@mag-ul.cz)


Ing. Věra Nechybová

(vera.nechybova@mag-ul.cz)

 

Občanská demokratická strana


MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi

(hilmimahmoud.al-eraidi@mag-ul.cz)


Mgr. Lenka Černá

(lenka.cerna@mag-ul.cz)


Miroslava Lazarová

(miroslava.lazarova@mag-ul.cz)


Ing. Pavel Tošovský

(pavel.tosovsky@mag-ul.cz)

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy


Gabriela Hubáčková

(gabriela.hubackova@mag-ul.cz)


Jan Janeček

(jan.janecek@mag-ul.cz)


Pavel Vodseďálek

(pavel.vodsedalek@mag-ul.cz)

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)


Milan Anýž

(milan.anyz@mag-ul.cz)


PhDr. René Hladík, CSc.

(rene.hladik@mag-ul.cz)


Michal Kolář

(michal.kolar@mag-ul.cz)

Vaše Ústí


Mgr. Blanka Konečná

(blanka.konecna@mag-ul.cz)


Yveta Tomková

(yveta.tomkova@mag-ul.cz)


Mgr. Renata Zrníková

(renata.zrnikova@mag-ul.cz)

PRO Zdraví a Sport


Mgr. David Cihlář, Ph.D.

(david.cihlar@mag-ul.cz)


Mgr. Michal Ševcovic

(michal.sevcovic@mag-ul.cz)