Vedení města

Primátor, náměstci primátora

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města Ústí nad Labem

Ing. Věra Nechybová
1. náměstek primátora

Mgr. Tomáš Vlach
2. náměstek primátora

Ing. Pavel Tošovský
3. náměstek primátora

Mgr. Michal Ševcovic
4. náměstek primátora