image

Vedení města

Primátor, náměstci primátora


PhDr. Ing. Petr Nedvědický

primátor města Ústí nad Labem
krizové řízení, společnosti s městskou účastí, doprava, městská policie, interní audit, ITI

napište mi >>>


Ing. Věra Nechybová

1. náměstek primátora
finance, příspěvkové organizace mimo školství, financování - kultura a sport

napište mi >>>


Mgr. Tomáš Vlach

2. náměstek primátora
sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky

napište mi >>>


Ing. Pavel Tošovský

3. náměstek primátora
dotace, investice, majetek

napište mi >>>


Mgr. Michal Ševcovic

4. náměstek primátora
školství

napište mi >>>