image

Pozvánka na 24. zasedání ZM (11.4.2006)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 24.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  11. dubna 2006 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

Z a h á j e n í

1. Povodňová situace ve městě (na stůl)

2. Převod části obchodního podílu Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.

3. Návrh zástupců města v orgánech Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.
    (na stůl)

4. Zvýšení základního kapitálu společnosti DPmÚ a.s.

5. Oprava přílohy usnesení ZM č. 559/06

 

 

                                                                   Mgr. Petr Gandalovič
                                                                       primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění