image

Odpady v Ústí nad Labem

Směsný komunální odpad (SKO)

Na základě počtu trvale hlášených osob v daném objektu, je k tomuto objektu přistavena nádoba příslušné velikosti.
Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu (.pdf, 443 kB).

Tříděný odpad

V Ústí nad Labem je v současné době 400 stanovišť na tříděný odpad. Stanoviště je tvořeno těmito nádobami:
Papír - modrá nádoba - mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na potraviny a jiné zboží. Papírové a lepenkové krabice je třeba rozložit případně nařezat na menší kusy, aby nezabíraly tolik místa.
Plasty+nápojové kartony+kovy - žlutá nádoba - mezi plastové odpad patří PET lahve, lahvičky od kosmetiky a domácí chemie, plastové fólie, tašky, drobné plastové výrobky a obaly. PET lahve je z důvodu objemu důležité sešlápnout. Do těchto nádob zároveň patří nápojové kartony (obaly od trvanlivého mléka, ovocných džusů, apod.). PET lahve prosíme sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa.
Mezi kovy patří drobný kovový odpad - plechovky a konzervy, kovové tuby, alobal, vyprázdněné nádoby od aerosolů, víčka od jogurtů, hřebíky, šrouby a další drobný kovový odpad.
Sklo - bílo-zelená nádoba - pokud jsou k dispozici oba – do zeleného barevné sklo a do bílého čiré sklo – lahve od nápojů a potravin, skleničky, tabulové sklo
Harmonogram svozu tříděného odpadu (.pdf, 1.5 MB).

Textil

Zelené kontejnery - do těchto kontejnerů patří textilní výrobky, oděvy, ručníky, spárovaná obuv a případně i hračky (část takto získaných věcí je věnována na pomoc potřebným). Vše je potřeba vkládat v igelitových taškách či jiných obalech. Kontejnerů na textil je v současnosti rozmístěno 44 ks.

Drobné elektrozařízení

Červené kontejnery - do těchto kontejnerů patří drobné elektrospotřebiče a zařízení. Jedná se zejména o počítače, notebooky, tiskárny, kulmy, myši, gramofony, sluchátka, mp3 přehrávače, kazetové magnetofony, kalkulačky, tablety, varné konvice, toustovače, kuchyňské roboty a pod.

Objemný odpad

Jedná se o komunální odpad, který se kvůli svým rozměrům nevejde do nádob na SKO. Zejména nábytek, sedací soupravy, koberce, lina, matrace apod. Magistrát města Ústí nad Labem 2x ročně organizuje svoz těchto odpadů od nádob na SKO. Mimo tyto svozy je možné k odložení těchto odpadů využít sběrné dvory v Krásném Březně a ve Všebořicích.

Nebezpečný odpad

Jedná se o odpad, který má minimálně jednu nebo více nebezpečných vlastností. Zejména jsou to baterie, obaly od barev a chemikálií, oleje, ředidla, kyseliny, mastné hadry, apod. Magistrát města Ústí nad Labem 2x ročně organizuje svoz těchto odpadů ze zastávek nebezpečného odpadu. Informace o termínech a zastávkách naleznete na webových stránkách města. Mimo tyto svozy je možné k odložení těchto odpadů využít sběrné dvory v Krásném Březně a ve Všebořicích.

Odpad ze zeleně

Magistrát města Ústí nad Labem 2x ročně organizuje svoz těchto odpadů. Občanům města jsou vydávány velkoobjemové žoky, které jsou sváženy v určených termínech. Informace o termínech naleznete na webových stránkách města. Mimo tyto svozy je možné k odložení těchto odpadů využít sběrný dvůr ve Všebořicích.

Jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky lze zdarma odevzdávat v uzavřených nádobách (ideálně v PET lahvích či kanystrech) ve sběrných dvorech Krásné Březno a Všebořice.   

Použité pneumatiky

Žádná z pneumatik nepatří do komunálního odpadu a ani nepatří mezi odpad svážený při svozu objemného odpadu. Výrobci a dovozci pneumatik jsou podle zákona o odpadech povinni zřizovat místa jejich zpětného odběru. Likvidace pneumatik je již v ceně jejího zakoupení. Více informací zde.

Sběrné dvory

Do sběrných dvorů lze ZDARMA (občané s trvalým pobytem v ÚL) odevzdat objemný odpad, velké elektrospotřebiče, nebezpečné odpady, textil a veškeré druhy vytříděných odpadů. Do sběrného dvora ve Všebořicích lze navíc předat odpad ze zeleně a stavební odpad v množství 750 kg na jednu dodávku. Omezení se týká pouze pneumatik (4 ks na osobu a rok).

  • SD Všebořice - ul. Ke Sběrnému dvoru (za depem DPMUL) - přijímají zde všechny druhy odpadu včetně stavební suti a odpadů ze zeleně
    Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 18.00, So 8.00 - 16.00, Ne 8.00 - 14.00 (pouze od března do října)
  • SD Krásné Březno - ul. Křižíkova (areál AVE) - nepřijímají stavební suť a odpady ze zeleně
    Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 18.00, So 8.00 - 16.00, Ne 8.00 - 14.00 (pouze od března do října)