image

Mimořádné situace

Základní informace

Spolchemie - zóna havarijního plánování

SMS Infokanál

Odbor mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem zprovoznil pro občany města službu SMS InfoKanál, která umožňuje zasílat zprávy o mimořádných událostech ve městě (požár většího rozsahu, chemická havárie, povodeň…) přímo na jejich mobilní telefony. Tato služba je nabízena zdarma. Občané mají možnost se kdykoliv do krizového SMS vysílání Magistrátu ze svého mobilního telefonu přihlásit nebo odhlásit – stačí poslat na telefonní číslo 605 733 680 zprávu ve tvaru IK UL REG (přihlášení), IK UL ODREG (odhlášení).

Dotace - ochrana obyvatelstva

Odbor mimořádných situací Magistrátu města Ústí nad Labem poskytuje dotace pro organizace působící v oblasti ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí na území ORP Ústí nad Labem. Více informací získáte na přiložené kartě.