Dotační a investiční portál Ústí nad Labem

Projekty z ostatních zdrojů

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kočí, e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ústecký kraj

Fond Ústeckého kraje

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025